Grafolog

Jak długo czeka się na opinię grafologa?

W dzisiejszych czasach bardzo kluczową role gra czas w jakim dana usługa może zostać zrealizowana. Sprawa wygląda tak samo w przypadku opinii udzielanej przez grafologa. W zależności od tego czy grafolog przyjął zlecenie

Co grozi za sfałszowanie podpisu?

Zgodnie z art. 270 § kk: Osoba, która w celu własnego zysku bądź korzyści podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karom: grzywny, ograniczenia wolności od 3 miesięcy do 5

Czy grafolog może zbadać podpis na podstawie kopii?

O tym, czy podpis może zostać zbadany na podstawie podpisu decyduje przede wszystkim sędzia prowadzący daną sprawę, więc ciężko jest to określić. Na pewno nie będzie problemu jeżeli zaniesiemy kopię pisma do grafologa

Grafolog - kim jest i na czym polega jego praca?

Grafolog to specjalista, którego praca polega na analizowaniu dostarczonych przez sąd bądź klienta dokumentów. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez grafologa sąd jest w stanie podjąć decyzję w prowadzonej sprawie. Czym jest grafologia? Grafologia

Analiza grafologiczna pisma na czym polega?

Analiza grafologiczna pisma polega na bardzo szczegółowym badaniu i interpretacji wszystkich cech grafizmu. Każda próbka pisma podlega odrębnej analizie i wymaga od grafologa indywidualnego podejścia. Istnieją różne szkoły analizy graficznej, ale każda z