5 gru 2021 2 min read

Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód w sprawie?
Table of Contents

Dosyć często ludzie, którzy mają rozprawy w sądzie szukają różnych sposobów na udowodnienie przed sądem swojej racji. Większość prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że może pozwolić sobie na wynajmowanie różnych osób, które pomogą im uzasadnić swoje zdanie.

Jeżeli chodzi o kwestie związane ze wszelkimi rodzajami dokumentów to osoba, której praca może nam pomóc jest grafolog. Jest to przede wszystkim osoba, która analizuje pismo pod względem jego autentyczności.

Jak zostać grafologiem opisaliśmy we wpisie:👉 Jak zostać grafologiem co jest wymagane?

W jakich sprawach można powołać biegłego grafologa?

  • W sprawach, kiedy istnieje podejrzenie o sfałszowanie podpisu na umowie,
  • Kiedy autentyczność testamentu jest wątpliwa,
  • Kiedy istnieje podejrzenie, że list pożegnalny jest podrobiony,
  • Gdy pieczątki na dokumencie zostały sfałszowane,
  • Gdy mamy wątpliwości co do chronologii podpisów.
opinia grafologa jako dowód

Opinia grafologa jako dowód

W polskim prawie znajdziemy zapis, który informuje nas czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód:

"Dowodem w postępowaniach sądowych i przygotowawczych mogą stanowić opinie grafologów"

Czyli opinia grafologa może zdecydowanie posłużyć jako dowód w sprawie.

Jeżeli chodzi o rozprawy sądowe to w przeważającej części są to opinie biegłych sądowych takich jak chociażby wspomnieni grafolodzy. Zadanie biegłych sądowych polega na wyjaśnianiu zagadnienień leżących w zakresie wiedzy specjalistycznej tj. analiza pisma, zbieranie poszlak itp.

Pamiętajmy jednak, że o poprawności oceny dowodu w formie opinii grafologicznej finalnie zadecyduje sąd, który zazwyczaj posiada kilka różnych źródeł, które pozwalają na zweryfikowanie tych analiz.

Oznacza to, że opinia musi zostać udowodniona, a wyniki pracy biegłego przedstawione zostają w formie opisowej i graficznej. Co ważne jeżeli opinia nie posiada w swoim zestawieniu odpowiednich działań oraz powszechnie znanych badań nie zostanie dopuszczona jako dowód w sprawie. Zostanie ono uznane jako wątpliwe źródło informacji.

Kiedy sądy nie uznają opinii grafologa jako dowód?

Bardzo często sądy nie uznają opinii biegłych za wiarygodne źródło, a co za tym idzie jako dowód z faktu, iż praca ich jest wybrakowana i nie jest w pełni udowodniona. Zazwyczaj jest to wskazywanie na rzeczy, które nie mają żadnego powiązania w sprawie oraz jeżeli praca w swojej prezentacji nie zawiera wyników z przeprowadzonych badań.

Powołując biegłego grafologa powinniśmy sprawdzić jego opinie oraz sprzęt jakim operuje. Ważny jest także staż takiej osoby oraz certyfkaty potwierdzające jego umiejętności.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.