Table of Contents

Na samym początku musimy postawić sobie pytanie czy w przyszłości zawody związane z kryminalistyką będą w ogóle potrzebne? Nie chcemy przecież uczyć się przez 3 lata umiejętności, które na przestrzeni kilku lat będą nieaktualne.

Naszym zdaniem pomimo coraz większego rozwoju technologii 3/4 zawodów związanych z kryminalistyką będą dalej istnieć. Uważamy, że najbardziej na rozwoju technologicznym ucierpią grafolodzy, którzy bazują głównie na analizie pisma ręcznego, a jak wszyscy doskonale wiemy wszystko zmierza w stronę digitalizacji treści.

Pamiętajmy jednak o popularyzacji e-podpisów, które grafolodzy także mogą analizować.

Ponadto wiele osób zapewne myśli, że po skończonych studiach kryminologii będą niczym Sherlock Holmes, ale jak mówi klasyk - "Nic bardziej mylnego."

Studia kryminalistyczne skupiają się przede wszystkim na profilowaniu przestępcy oraz analizie dlaczego doszło do przestępstwa. Dodatkowo analizie będą poddane uwarunkowania społeczne sprawcy oraz psychologiczne, które doprowadziły osobę do popełnienia zbrodni.

Gdzie można pracować po studiach kryminalistycznych?

 • w administracji prywatnej/państwowej np. sądy,
 • można samodzielnie świadczyć usługi (np. analiza pisma),
 • w organach wymiaru sprawiedliwości,
 • w placówkach kulturalnych np. teatry ,
 • w organach partii politycznych tudzież samorządowych,
 • w prywatnych podmiotach zajmujących się ochroną osobistą bądź mienia, usługami detektywistycznymi czy wywiadem gospodarczym,
 • w policji.

Jakie przedmioty zawierają studia kryminalistyczne?

Na tych studiach czeka was wiele przedmiotów prawniczych, socjologicznych, ale także medycznych.

Przykładowe przedmioty to:

 • podstawy prawa karnego,
 • metodologia badań oraz ekspertyzy sądowe,
 • przestępczość zorganizowana oraz sposoby jej zapobiegania,
 • rodzaje badań w kryminologii,
 • resocjalizacja,
 • psychopatologia kryminalna.

W jakiej pracy przydatne są studia kryminalistyczne?

Jeżeli chodzi o pracę w przysłowiowych państwówkach to w niektórych z tych organizacji np. w Policji będziemy mogli zająć wyższe stanowisko, a co się z tym wiąże zarabiać więcej.

Podsumowując

Możemy śmiało stwierdzić, że po ukończonym wybranym przez nas kierunku studiów kryminalistycznych znajdziemy bezproblemowo pracę w zawodzie. Studia te będą dodatkowo punktować w służbie policji. Na zawody kryminalistyczne będzie nadal zapotrzebowanie i nie powinniśmy się martwić, że nie znajdziemy zatrudnienia.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.