26 wrz 2022 2 min read

Immatrykulacja co to?

Immatrykulacja co to?
Table of Contents

Wiele osób decyduje się na kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły średniej z różnych powodów. Studia otwierają szereg nowych możliwości, ułatwiają zdobycie wymarzonej pracy, dobrze płatnego zatrudnienia. Oczywiście najpierw trzeba zdać wszystkie egzaminy, co stanowi nie lada wyzwanie.

Na studentów czeka wiele nauki i trudności. Rok akademicki zaczyna się 1 października i wiąże się on także z immatrykulacją. Jeśli ktoś jeszcze o niej nie słyszał, a planuje studia, to powinien dowiedzieć więcej o tym enigmatycznie brzmiącym terminie, bo z pewnością będzie go dotyczyć.

Czym jest immatrykulacja?

Immatrykulacja ma szczególne znaczenie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze studiami. Pierwszy rok na uczelni jest niezwykle ekscytujący z wielu powodów.

Immatrykulacja pozwala lepiej wdrożyć się w nowe środowisko. Jest to uroczysta ceremonia przyjęcia w poczet studentów.

Najczęściej odbywa się w auli głównej uniwersytetu. Wymagane jest wstawiennictwo, nowi studenci słuchają przemowy rektora. Na tym jednak nie koniec. Jednym z elementów immatrykulacji jest także składanie ślubowania studenckiego. Każdy student będzie musiał wyrecytować konkretny tekst. Oczywiście nie zawsze rektor występuje z oficjalnym przywitaniem.

Przemowa może być wygłoszona przez inną ważną osobistość typu dziekan. Dopiero po złożeniu ślubowania uznaje się kogoś za studenta. Zwykle każdy nowy student jest wywoływany po imieniu, podchodzi do osoby prowadzącej uroczystość i odbiera od niej indeks, kartę biblioteczną.

Co warto wiedzieć o immatrykulacji?

Immatrykulacja nie zawsze odbywa się 1 października, czyli w pierwszym dniu rozpoczęcia roku akademickiego. Może to nastąpić dopiero po tygodniu, czasem w listopadzie lub nawet w grudniu.

Bardziej odległe terminy dotyczą jednak osób, które później rozpoczynają rok akademicki, czyli zapisanych na studia zaoczne. Każda osoba, która zapisała się na studia, otrzyma informację z datą immatrykulacji. Może zostać przekazana w tradycyjny sposób, czyli listownie lub drogą elektroniczną, w e-mailu wysłanym przez uczelnię.

Bardzo często termin immatrykulacji jest podawany na stronie internetowej uczelni lub konkretnego wydziału. Należy wobec tego być zawsze na bieżąco ze wszystkimi ogłoszeniami, aby niczego nie przegapić.

Immatrykulacja co to

Kolejną kwestią będzie założenie odpowiedniego stroju. Łatwo domyślić się, że skoro immatrykulacja jest uroczysta, dotyczy oficjalnego przyjęcia na pierwszy rok studiów, to należy się właściwie przygotować, stosownie do okazji. Trzeba pamiętać o tym, że podczas immatrykulacji każdy zostanie wezwany do wyjścia na sam środek auli.

Należy wobec tego dobrze się prezentować przed publiką. Oczywiście nie trzeba zakładać klasyki znanej z czasów szkolnych w postaci białej bluzki i czarnej spódnicy lub spodni na kant. Należy jednak zadbać o formalny strój, najlepiej w klasycznych kolorach.

W przypadku spódnic optymalną długością będzie midi. Można przykładowo założyć sukienkę o ołówkowym kroju, szarą, granatową, czarną.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.