2 cze 2022 1 min read

Jakie ma się wykształcenie po technikum?

Jakie ma się wykształcenie po technikum?
Table of Contents

W zasadzie po ukończeniu technikum można posiadać dwa różne wykształcenia. Są to wykształcenia: Średnie oraz średnie-zawodowe.

Zależne jest to od tego czy uda nam się zdać kierunkowy egzamin/y zawodowy/e.

Ile egzaminów zawodowych muszę zdać, aby uzyskać wykształcenie zawodowe?

W zależności od kierunku na jakim się znajdujesz, będziesz musiał zdać od 1-3 egzaminów zawodowych. Jeżeli Twój kierunek posiada więcej niż jeden egzamin zawodowy zazwyczaj są one rozłożone na lata nauki i odbywają się co rok.

Jeżeli uda Ci się zdać egzaminy zawodowe oraz zdać szkołę uzyskasz wykształcenie średnie zawodowe. Jeżeli nie ukończysz szkoły to nie będziesz posiadał średniego wykształcenia.

Czy zdana matura decyduje o tym jakie będę miał wykształcenie po technikum?

Zdana matura w tym przypadku nie ma znaczenia, podejście do matury umożliwia rozpczęcie nauki na uczelniach wyższych.

Niektórzy pracodawcy (zazwyczaj są to państwowe placówki), mogą zapytać nas czy posiadamy np. wykształcenie średnie tudzież średnie-zawodowe z matruą. Osobiście z takim pytaniem spotkałem się 2-3 w swojej karierze zawodowej.

Pracodawcę bardziej interesują projekty, doświadczenie zawodowe, znajomość języków oraz ewetntualne posiadane certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności.

Jakie wykształcenie otrzymujemy po ukończeniu gimnazjum?
Wykształcenie gimnazjalne w obecnym systemie oświatowym jest adekwatne z uzyskaniem wykształcenia podstawowego.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.