30 maj 2022 1 min read

Jakie wykształcenie otrzymujemy po ukończeniu gimnazjum?

Pewnie nie raz zastanawiałeś się jakie wykształcenie będzie posiadać osoba, która ukończyła szkołe podstawową oraz gimnazjum, a po tym zakończyła swoją edukację szkolną.


Gimnazja aktualnie już nie istnieją, a ostatnie klasy gimnazjalne ukończyły edukacje w latach 2017–2019.

Po skończeniu gimnazjum osoba, z takim statusem uzyskuje wykształcenie gimnazjalne. Aktualnie jest ono adekwatne z posiadaniem wykształcenia podstawowego.


Jakie wykształcenie otrzymuje osoba, która ukończyła wyłącznie szkołę podstawową w starym systemie oświatowym?

Taka osoba posiada wykształcenie niepełne-podstawowe.


Lukasz B.
Wszystko ma swoją kolej.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.