30 maj 2022 1 min read

Jakie wykształcenie otrzymujemy po ukończeniu gimnazjum?

Jakie wykształcenie po gimnazjum
Table of Contents

Pewnie nie raz zastanawiałeś się jakie wykształcenie będzie posiadać osoba, która ukończyła szkołe podstawową oraz gimnazjum, a po tym zakończyła swoją edukację szkolną.

Gimnazja aktualnie już nie istnieją, a ostatnie klasy gimnazjalne ukończyły edukacje w latach 2017–2019.

Po skończeniu gimnazjum osoba, z takim statusem uzyskuje wykształcenie gimnazjalne. Aktualnie jest ono adekwatne z posiadaniem wykształcenia podstawowego.

Jakie wykształcenie otrzymuje osoba, która ukończyła wyłącznie szkołę podstawową w starym systemie oświatowym?

Taka osoba posiada wykształcenie niepełne-podstawowe.

Jakie ma się wykształcenie po technikum?
Wykształcenie po ukończeniu technikum może być różne, a zależne jest ono od tego czy uda nam się pozytwynie zaliczyć egazminy zawodowe.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.