Table of Contents

Badanie wariografem kojarzy się nam przede wszystkim z osobą, która jest podłączona do aparatury i innych czujników za pomocą kilku kabelków, wariografem, który pokazuje wykresy oraz z przepytywaniem przez wykwalifikowaną osobę.

Warto nadmienić, że test można przeprowadzić jedynie, gdy nie istnieją przeciwskazania do przeprowadzenia testu wariografem.

Mniej więcej taki obraz ilustuje większość przepytancyh przez nas osób.

jaki jest koszt badania wariografem
Pyatanie jednak brzmi, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek ile takie badanie może kosztować?

Od czego uzależniona jest cena badania wariografem?

Cena badania jest przede wszystkim uzależniona od miejsca jego wykonywania oraz od ilości badanych osób. Płeć oraz wiek nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

💡
Zobacz jakie pytania zadając na badaniach wariografem we wpisie:
Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Zauważyliśmy, że w województwie mazowieckim oraz pomorskim ceny były zdecydowanie większe niż w pozostałych częściach naszego kraju.

Ile wynosi cena badania wariografem?

Cena badania wariografem zaczyna się od 1 000 zł do 2 000 zł za każdą przebadaną osobę. Zauważyliśmy, że większość placówek oferujące takie usługi przy większej ilości badanych oferuje zniżki zazwyczaj w przedziale od 100-200zł.

Powyższe ceny dotyczą badania wariografem cyfrowym.

Można także znaleźć ceny poniżej wymienionego przedziału cenowego, ale zauważyliśmy, że są to osoby/firmy, które nie mają odpowiednich uprawnień bądź korzystają ze starszej generacji sprzętów, które łatwiej jest oszukać.

Więcej o badaniu wariografem we wpisie:
👉Czy da się oszukać wariograf w 2022 roku?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.