12 kwi 2022 2 min read

Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Jakie pytania zadają na wariografie do straży granicznej
Table of Contents

Wariograf zazwyczaj bywa potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw. Wiele osób zastanawia się, na jakiej zasadzie on działa, a także: "Jakie pytania zadają podczas badania wariografem?".

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie prawidłowo sformułowane pytania wpływają na to, że badanie ma prawidłowy przebieg i przyniesie oczekiwane odpowiedzi.

💡
Zobacz ile kosztuje badanie wariografem we wpisie:
Ile kosztuje badanie wariografem?

W jaki sposób przygotowywane są pytania do badania wariografem?

Proces przygotowywania pytań jest bardzo skomplikowany i można go podzielić na dwa etapy. Na początku ekspert, który będzie prowadził badanie, przeprowadza rozmowę z klientem o tym, czego ma ono dotyczyć.

To dobra pora na określenie, czego chce się dowiedzieć osoba zlecająca badanie, a także – co budzi jej wątpliwości. Jeżeli nie ma przeciwskazań do wykonania badania wariografem prowadzący przechodzi do kolejnego etapu.

W drugim etapie przygotowania do badania ekspert zajmie się analizą celów, a także przygotowaniem odpowiedniego zestawu pytań. Zostaną one zadane podczas badania i z pewnością pozwolą uzyskać potrzebne odpowiedzi. Także to nie osoba zlecająca badanie przygotowuje treść pytań – zajmuje się tym ekspert, który posiada do tego odpowiednie kwalifikacje. Może on jedynie kierować się sugestiami klienta.

Jakie typy pytań zadaje się podczas badania wariografem?

Badanie wariograficzne opiera się na dwóch rodzajach pytań. Pierwsze z nich to pytania krytyczne. Są one w istotny sposób bezpośrednio związane z badaną sprawą. Nazywa się je także badaniami związanymi bądź też istotnymi.

Osoba przeprowadzająca badanie zada także pytania kontrolne. Inaczej nazywa się je porównawczymi. Dzięki zadawaniu pytań kontrolnych osoba badana ma szansę sprawdzić, w jaki sposób badany reaguje na świadczenie nieprawdy. W tym celu może poprosić osobę badaną, by celowo skłamała bądź też zadać jej takie pytanie, które wymusi nie do końca szczerą odpowiedź.

Bardzo często podczas badania stosuje się także pytania neutralne, które nie mają żadnego zastosowania i są dla sprawy zwyczajnie nieistotne.

Pytania zadawane podczas aplikacji do służb m.in straży granicznej będą przede wszystkim dotyczyły:
– przeszłości aplikanta,
– przeżyć aplikanta,
– sytuacji rodzinnej,
– dotychczas wykonywanej pracy.

💡
Czy oszukanie wariografu jest możliwe? Zobacz wpis:
Czy da się oszukać wariograf?

Jakich pytań nie można zadawać podczas badania wariografem?

Przede wszystkim, nie jest tak, że ekspert przeprowadzający badanie wariografem może zadać pytanie każdego rodzaju. Otóż, nie może on zapytać o coś, co godziło by w ochronę danych osobowych bądź też godność badanego.

Mowa tutaj między innymi o pytaniach o wyznanie, poglądy religijne czy też orientację seksualną. Nie można również zadawać takich pytań, które nie są diagnostyczne.

Ekspert nie może stosować pytań, które wymagają otwartej odpowiedzi, a także takich, które mogą sugerować osobie badanej odpowiedź. Niedopuszczalne jest również zadawanie pytań o przyszłość – na przykład, czy osoba badana planuje zdradzić swojego małżonka. Coś, co się nie zdarzyło, nie pozostawia w pamięci osoby badanej żadnego śladu.

Skonstruowanie odpowiednich pytań to bardzo wymagająca sprawa - muszą być one jednoznaczne, nie mogą dotyczyć kilku aspektów naraz, a także nie powinny być zbyt ogólne. Bardzo ważne jest również, by przeprowadzone badanie dopasować do intelektualnych możliwości osoby badanej – warto unikać więc zbyt skomplikowanych, obco brzmiących słów.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.