7 wrz 2023 2 min read

Jakie są przeciwwskazania do badania wariografem?

Jakie są przeciwwskazania do badania wariografem?
Table of Contents

Badanie wariografem, znane również jako test na wykrywanie kłamstw przy użyciu wariografu, jest używane w celu monitorowania fizjologicznych reakcji organizmu osoby badanej, aby ocenić, czy mówi ona prawdę.

💡

Istnieje wiele kontrowersji wokół skuteczności i etyczności tego rodzaju testów. Przeciwwskazania do badania wariografem mogą się różnić w zależności od jurysdykcji i standardów zawodowych, ale jest kilka kwestii, które zawsze będą przeciwskazaniem do wykonywania badań przy użyciu wariografu.

Problemy zdrowotne

 • Epilepsja
 • Choroby serca
 • Problemy z ciśnieniem krwi
 • Ciąża
 • Choroby układu oddechowego

Problemy psychiczne lub emocjonalne

 • Lęk
 • Depresja
 • Schizofrenia
 • Zaburzenia schizoaktywne,
 • Stany emocjonalne, które mogą wpłynąć na wyniki testu
💡
Zapraszamy na nasz drugi wpis:
Ile kosztuje badanie wariografem?

Przyjmowanie leków

Niektóre leki mogą wpływać na reakcje fizjologiczne i wprowadzać w błąd wyniki testu.

Jakie są przeciwwskazania do badania wariografem?

Niepełnosprawność intelektualna:

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć trudności w zrozumieniu procedur badania.

Przeszłość traumatycznych doświadczeń

 • Osoby, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, mogą reagować emocjonalnie na badanie, co może wpłynąć na wyniki.
💡
Zobacz jakie pytania zadając na badaniach wariografem we wpisie:
Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Czy ciąża może wpłynąć na wynik badania wariografem?

Niektóre źródła sugerują, że ciąża u kobiet może mieć istotny wpływ na wynik badania. Choć nie można jej całkowicie wykluczyć, warto zaznaczyć, że obecność płodu może znacząco wpłynąć na dokładność pomiaru, zarówno ze względu na zmiany w ciśnieniu krwi, jak i na ruchy wykonywane przez kobietę podczas badania.

Co ile można badać kogoś wariografem?

Prawo nie reguluje tej kwestii jednak nikt nie przeprowadza badań więcej niż jeden raz w ciągu dnia.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.