7 wrz 2023 2 min read

Jakie są przeciwwskazania do badania wariografem?

Jakie są przeciwwskazania do badania wariografem?

Badanie wariografem, znane również jako test na wykrywanie kłamstw przy użyciu wariografu, jest używane w celu monitorowania fizjologicznych reakcji organizmu osoby badanej, aby ocenić, czy mówi ona prawdę.

💡

Istnieje wiele kontrowersji wokół skuteczności i etyczności tego rodzaju testów. Przeciwwskazania do badania wariografem mogą się różnić w zależności od jurysdykcji i standardów zawodowych, ale jest kilka kwestii, które zawsze będą przeciwskazaniem do wykonywania badań przy użyciu wariografu.

Problemy zdrowotne

 • Epilepsja
 • Choroby serca
 • Problemy z ciśnieniem krwi
 • Ciąża
 • Choroby układu oddechowego

Problemy psychiczne lub emocjonalne

 • Lęk
 • Depresja
 • Schizofrenia
 • Zaburzenia schizoaktywne,
 • Stany emocjonalne, które mogą wpłynąć na wyniki testu
💡
Zapraszamy na nasz drugi wpis:
Ile kosztuje badanie wariografem?

Przyjmowanie leków

Niektóre leki mogą wpływać na reakcje fizjologiczne i wprowadzać w błąd wyniki testu.

Jakie są przeciwwskazania do badania wariografem?

Niepełnosprawność intelektualna:

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć trudności w zrozumieniu procedur badania.

Przeszłość traumatycznych doświadczeń

 • Osoby, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, mogą reagować emocjonalnie na badanie, co może wpłynąć na wyniki.
💡
Zobacz jakie pytania zadając na badaniach wariografem we wpisie:
Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Czy ciąża może wpłynąć na wynik badania wariografem?

Niektóre źródła sugerują, że ciąża u kobiet może mieć istotny wpływ na wynik badania. Choć nie można jej całkowicie wykluczyć, warto zaznaczyć, że obecność płodu może znacząco wpłynąć na dokładność pomiaru, zarówno ze względu na zmiany w ciśnieniu krwi, jak i na ruchy wykonywane przez kobietę podczas badania.

Co ile można badać kogoś wariografem?

Prawo nie reguluje tej kwestii jednak nikt nie przeprowadza badań więcej niż jeden raz w ciągu dnia.

Wszystko ma swoją kolej.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.