Lukasz B.

Wszystko ma swoją kolej.

Jak sprawdzić kto napisał donos?

Badania wskazują, że składane donosy są powszechnym zjawiskiem naszej w rzeczywistości. Anonimowe donosy trafiają do urzędów, gdzie przekłada to się na kontrolę najróżniejszych urzędów, które mogą znacznie zaburzyć dotychczasowe funkcjonowanie firmy. Powody donosów

Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków?

Prowadzenie samochodu wymaga stałej wiedzy i skupienia. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu wpływa negatywnie na ocenę sytuacji i zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. W większości krajów istnieją surowe ograniczenia dotyczące ilości alkoholu, które

Sprawa o nabycie spadku jak wygląda?

Sądowe postępowanie spadkowe może być bardzo skomplikowane i często ciągnie się długimi miesiącami. Jego celem jest ustalenie, czy osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, a także – kto jest uprawniony do odziedziczenia po niej