31 lip 2023 5 min read

Zdrada za przyzwoleniem a pozew co zrobić?

Zdrada za przyzwoleniem a pozew co zrobić?
Table of Contents

Zdrada nierzadko doprowadza do całkowitego rozpadu związku, co jest całkowicie zrozumiałe, gdyż druga strona czuje się zraniona. Najczęściej dopuszczają się jej panowie, ale oczywiście kobiety również nie są bez winy.

Warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak zdrada kontrolowana, czyli z przyzwoleniem od partnera lub partnerki. Dla niektórych osób może być to czymś orzeźwiającym dla związku, ekscytującym, niestety czasem powoduje cierpienie i para się rozstaje.

Co powinieneś wiedzieć o zdradzie kontrolowanej?

Obecnie zdrada kontrolowana jest traktowana jako coś w rodzaju fetyszu, bo druga strona czerpie przyjemność z oglądania tego, jak partner lub partnerka mają przyjemność ze zbliżeń z osobą spoza związku.

Zdarza się nawet tak, że trzy osoby mieszkają ze sobą razem w domu i utrzymują stosunki seksualne, chociaż nie zawsze tak właśnie jest. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie, ustala się swoje własne zasady. W niektórych związkach wszystkie trzy osoby spełniają wzajemnie swoje potrzeby, innym razem nie dochodzi nawet między nimi do żadnych kontaktów seksualnych.

Oczywiście może być tak, że do osoby spoza związku nie są odczuwane żadne głębsze emocje, nie ma tam romantycznej relacji, miłości. Pojawienie się trzeciej osoby jest traktowane jako coś w rodzaju zabawy, kontakty ograniczają się wyłącznie do aktu seksualnego.

Nie zmienia to jednak tego, że otwarte związki stają się wręcz modne, można spotkać coraz więcej klubów przeznaczonych dla swingersów. Pary mogą wymieniać się wzajemnie partnerami, bo chcą w ten sposób poczuć coś ekscytującego, nie mają problemu z tym, że od strony prawnej dochodzi do niewierności będącej wręcz zaprzeczeniem związku małżeńskiego.

Każdy z nas postępuje zgodnie z własnym sumieniem, ale zawsze powinno się mieć na uwadze uczucia drugiej osoby.

Czy wiesz, czym jest zdrada kontrolowana? Czy ktoś na tym cierpi?

Zdrada zawsze jest złamaniem obietnicy dotyczącej bycia wiernym drugiej połówce, wiąże się z to przeważnie z uprawianiem seksu z inną osobą, spoza związku. Najczęściej prowadzi do rozpadu relacji, wyjątkiem jest zdrada kontrolowana, czyli za przyzwoleniem drugiej strony.

Nierzadko kobieta lub mężczyzna chcą być naocznymi świadkami niewierności partnera lub partnerki, staje się to dla nich czymś ekscytującym. Dla innych takie postępowanie jest nie do pomyślenia, czymś absurdalnym, ale każdy ma przecież inne potrzeby i poglądy.

W przypadku zdrady kontrolowanej pojawia się możliwość wybrania osoby, z którą chce się uprawiać seks, dotyczy to kobiet i mężczyzn. Inni preferują, aby to ukochana lub ukochany dokonali wyboru kochanka. Warto od razu zaznaczyć, że zdrada kontrolowana jest czymś, o czym wiedzą obie strony w związku i się na to godzą.

Nie ma sytuacji dokonywania notorycznych skoków w bok, nie zachodzi zjawisko prowadzenia podwójnego życia. Zdrada kontrolowana ma na celu wprowadzenie urozmaicenia do związku, nowej energii i doświadczenia czegoś nowego.

Oznacza to, że obie strony się godzą na takie postępowanie względem siebie.

Zdrada za przyzwoleniem a pozew co zrobić? Jaka jest w tej kwestii postawa sądu?

Mogłoby się wydawać, że w przypadku zdrady kontrolowanej nie można mówić o tym, aby stanowiła ona powód rozwodu, bo odbywa się za obopólnym przyzwolenie małżonków. Jeśli para decyduje się na zaangażowanie osób trzecich w relację, nie może mieć potem do siebie pretensji, że uprawiało się seks z kimś innym.

Oczywiście każda zdrada jest cudzołóstwem, nie powinno się przyzwalać na takie zachowanie.

Każdy z nas ma oczywiście swoje własne preferencje, a jeśli nasz partner je podziela, to godzi się na wejście do relacji kochanków. Otwarte związki stają się coraz popularniejsze, oznacza to możliwość posiadania wielu partnerów seksualnych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dla sądu jest to postrzegane jako zdrada, czyli powód do rozkładu pożycia.

Warto przypomnieć sobie, że małżeństwo do czegoś nas zobowiązuje, między innymi do bycia wiernym drugiej stronie. Stanowi to kluczowy element istoty małżeństwa, na które decydujemy się świadomie.

Nie można wobec tego zgadzać się na zdradzanie małżonka lub małżonki, nawet jeśli sami zainteresowani nie mają z tym żadnego problemu. Dla sądu takie postępowanie zawsze świadczy o zdradzie, jest brane pod uwagę podczas rozprawy rozwodowej. Powinniśmy wobec tego pamiętać, że zdrada to zawsze zdrada, nie ma dla niej wytłumaczenia, nawet jeśli jest na to zgoda.

Zdrada za przyzwoleniem a pozew co zrobić?
Stanowi uzasadnienie dla rozwodu z winy współmałżonka. Można spodziewać się, że dowód w postaci nagrania, na którym ktoś uprawia seks z kochankiem lub kochanką, zostanie wykorzystany w sprawie rozwodowej przeciwko niemu.

Warto wziąć pod uwagę, że jeśli zdrada kontrolowana nie wpływa negatywnie na przyjazne stosunki między małżonkami, nadal nie daje gwarancji niemożliwości złożenia pozwu o rozwód.

Trzeba pamiętać o tym, że można mówić o nim przy całkowitym i trwałym zerwaniu więzi gospodarczej, duchowej i fizycznej.

Co zrobić jeżeli jesteśmy oskarżeni o zdradę, a nasz partner wcześniej wyraził na nią zgodę?

Jeśli jesteś oskarżony o zdradę i partner wcześniej wyraził na nią zgodę, może to wpłynąć na ocenę sytuacji przez sąd lub inną instytucję odpowiedzialną za rozpatrzenie sprawy. Poniżej przedstawiam kilka ogólnych kroków, które możesz podjąć w takiej sytuacji:

  1. Skonsultuj się z prawnikiem: Jeśli zostałeś oskarżony o zdradę, ważne jest, aby skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który zna lokalne prawo i procedury. Prawnik będzie mógł pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa, odpowiednio Cię reprezentować i doradzić, jak postępować w danej sytuacji.
  2. Zbierz dowody: Ważne jest, aby zbierać dowody na to, że partner wyraził wcześniej zgodę na Twoje działania. Może to obejmować e-maile, wiadomości tekstowe, rozmowy czy inne dowody na wyrażenie zgody przez Twojego partnera.
  3. Świadkowie: Jeśli masz świadków, którzy są w stanie potwierdzić, że partner wyraził zgodę na Twoje działania, poproś ich o udzielenie zeznań w tej sprawie.

Ważne jest, aby wiedzieć, że odpowiedź na Twoje pytanie może się różnić w zależności od okoliczności i lokalnego prawa. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który będzie w stanie odpowiednio doradzić w Twojej konkretnej sytuacji.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.