7 wrz 2023 1 min read

Umowa o pozycjonowanie - co warto wiedzieć?

Umowa o pozycjonowanie stron internetowych jest kluczowym dokumentem regulującym współpracę między klientem a agencją SEO. Nie zawsze jest ona oferowana przez mniejsze agencje lub freelancerów.

Umowa o pozycjonowanie nie jest wymogiem koniecznym podczas nawiązywania współpracy z agencją/freelancerem, ale by zapewnić skuteczne i przejrzyste działania, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów tej umowy.

Zakres wykonywanych

Przede wszystkim umowa powinna jasno określać zakres usług SEO, które zostaną wykonane.

Mogą to być:

  • Audyt SEO: Ocena obecnej kondycji strony pod kątem SEO.
  • Optymalizacja on-site: Wprowadzenie zmian na stronie internetowej, takich jak optymalizacja treści, tagów meta, struktury URL itp.
  • Link Building: Budowanie wartościowych linków prowadzących do strony klienta.
  • Monitoring i raportowanie: Regularne śledzenie wyników i dostarczanie raportów.
Warto, aby umowa zawierała dokładną ilość pozyskanych linków, napisanych artykułów oraz ilość godzin przeznaczonych na kwestie techniczne strony.

2. Czas trwania umowy i wypowiedzenie

W umowie powinnien być określony czas jej trwania wraz z wypowiedzeniem.

Warto sprawdzić czy nie będziemy musieli dokonać konkretnych wytycznych podczas wypowiadania umowy o pozycjonowanie.

3. Wynagrodzenie

Strony powinny ustalić wynagrodzenie za usługi SEO, które może być ustalone na podstawie stałej opłaty miesięcznej, wynagrodzenia za osiągnięte wyniki (np. wzrost pozycji w wynikach wyszukiwania) lub modelu hybrydowego.

4. Gwarancje i odpowiedzialność

Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące gwarancji i odpowiedzialności. Ważne jest, aby agencja nie obiecywała konkretnych wyników (np. miejsce w top 3 w Google), gdyż SEO jest zależne od wielu zmiennych, na które agencja może nie mieć wpływu.

💡
Zalecane jest, aby strona zwiększała swoją obecność w internecie poprzez ogólną ilość słów kluczowych w internecie.

5. Poufność i Prawa Autorskie

Umowa powinna zawierać klauzule dotyczące poufności oraz praw autorskich do treści i materiałów stworzonych w ramach działań SEO także po zakończeniu współpracy.

Podsumowanie

Dobrze sporządzona umowa o pozycjonowanie stron internetowych to podstawa udanej współpracy między klientem a agencją SEO. Jasne określenie zakresu usług, obowiązków stron, wynagrodzenia oraz warunków wypowiedzenia pozwala uniknąć nieporozumień i skupić się na osiąganiu jak najlepszych wyników.

Dziękujemy za pomoc merytoryczną podczas tworzenia treści: https://blogoseo.pl/blog/umowa-o-pozycjonowanie-co-powinna-zawierac/

Lukasz Baranowski
Pasjonat grafologii oraz prawa. Po pracy lubię czytać kryminały oraz interesuje się sztuką filmową.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.