13 lis 2022 1 min read

Jak długo czeka się na opinię grafologa?

Jak długo czeka się na opinię grafologa?
Table of Contents

W dzisiejszych czasach bardzo kluczową role gra czas w jakim dana usługa może zostać zrealizowana. Sprawa wygląda tak samo w przypadku opinii udzielanej przez grafologa.

W zależności od tego czy grafolog przyjął zlecenie poprzez sąd czy prywatnie czas może różnić się diametralnie.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Ile czeka się na opinię grafologa udzieloną prywatnie?

W zależności od natłoku pracy, grafolog może wykonać swoją opinie nawet w kilka godzin. Czyli możemy tak naprawdę uzyskać opinie dnia, w którym ją zleciliśmy np. czy dokument został antydatowany.

Ile czeka się na opinię grafologa udzieloną poprzez sąd?

W przypadku zlecenia analizy grafologicznej przez sędziego czas takiej usługi jest zależny jak w pierwszym przypadku od natłoku pracy biegłego grafologa.

Ponadto w tym przypadku pośpiech nie jest wskazany, aby nie korzystać z usług biegłego ciągle podnosząc tym samym kosztów sądowych. Sędzia zlecający otrzyma opinię w pierwszej kolejności więc opinie grafologa poznamy dopiero podczas daty kolejnej rozprawy cena usługi zleconej przez sąd jest obliczana według stawek dziennych.

💡

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.