15 cze 2022 1 min read

Analiza grafologiczna pisma na czym polega?

Analiza grafologiczna pisma na czym polega?
Table of Contents

Analiza grafologiczna pisma polega na bardzo szczegółowym badaniu i interpretacji wszystkich cech grafizmu. Każda próbka pisma podlega odrębnej analizie i wymaga od grafologa indywidualnego podejścia.

Istnieją różne szkoły analizy graficznej, ale każda z nich ma na celu ustalenie kto napisał dany tekst czy też podpis.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?
Analiza grafologiczna pisma
Scott

Każda próbka pisma jest inna i wymaga odrębnego podejścia, co przekłada się na ilość czasu poświęconego analizie i późniejszemu omówieniu rezultatów.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Na podstawie analizy grafologicznej można także dowiedzieć się przede wszystkim - płci osoby,
- cechy osobowościwe osoby piszącej,
- ustalenie czy dana osoba jest introwertykiem czy ekstrawertykiem,
- ustalić czy osoba jest skryta czy śmiała,
- czy osoba, która pisała dane pismo była zestresowana albo przymuszona do pisania.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.