20 sty 2022 1 min read

Czy grafolog może się pomylić?

Czy grafolog może się pomylić?
Table of Contents

Opinie grafologów mogą się okazać kluczową kwestią w bardzo wielu istotnych sprawach z wielu różnych dziedzin rozpraw sądowych.

Z racji, iż bardzo ciężko samemu z informacji dostępnych w internecie zweryfikować poprawność ekspertyzy grafologicznej postaramy się zwrócić uwagę na kwestie kluczowe do stwierdzenia poprawności opinii grafologicznej.

Pamiętajmy, że każdy może się pomylić nawet specjalista. Warto jest więc wryfikować wykonane analizy.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Co może sprawić trudność w weryfikacji poprawności opinii grafologicznej?

Kłopoty mogą sprawić między innymi:

  • techniczny język jakim posłużył się biegły podczas tworzenia opinii,
  • brak tablic poglądowych po wykonanej analizie,
  • niekompletne oraz nieczytelene tablice poglądowe,
  • brak wniosków końcowych.

Co zrobić w przypadku kiedy mamy wątpliwość co do przeprowadzonej analizy?

Dobrym sposobem w celu sprawdzenia wiarygodności przeprowadzonej analizy jest przekazanie jej do wglądu innym grafologom. Jeżeli opinie wielu biegłych będą podobne bądź identyczne to wtedy możemy być pewni co do jej prawdziwości.

Ile kosztuje sprawdzenie błędów opinii grafologicznej?

Koszt ujawnienia błędów w opinii innych biegłych jest zależny przede wszystkim od ich skomplikowania. Cena takiej usługi powinna zostać okazana przed jej przeprowadzeniem. Czas trwania takiej weryfikacji to przeważnie do kilku dni.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.