30 cze 2022 2 min read

Grafolog - kim jest i na czym polega jego praca?

kim jest grafolog
Table of Contents

Grafolog to specjalista, którego praca polega na analizowaniu dostarczonych przez sąd bądź klienta dokumentów. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez grafologa sąd jest w stanie podjąć decyzję w prowadzonej sprawie.

Czym jest grafologia?

Grafologia jest przede wszystkim metoda na poznanie autentyczności badanego dokumentu oraz ustalenie jego autora. Grafolog na podstawie próbki pisma jest w stanie także określić wiele różnych ciekawych faktów o twórcy danego pisma (chociażby jego płeć).

Przykładowo, grafolog jest w stanie ustalić, czy testament napisany przez daną osobę jest rzeczywisty na podstawie kilku próbek.

Praca grafologa jest dosyć trudna, osoba analizująca pismo musi być niezwykle spostrzegawcza żeby zauważyć minimalne różnice w pisaniu liter, odstępach pomiędzy nimi oraz wielkością znaków.

💡
O metodyce badań pisma więcej we wpisie:
Metody badania pisma ręcznego✍️
kim jest grafolog?

Gdzie pracuje grafolog?

Z usług grafologa korzysta przede wszystkim sąd, który na podstawie przeprowadzonej analizy jest w stanie ustalić kluczowe fakty w prowadzonej sprawie.

Dzięki ekspertyzie można potwierdzić autentyczność dokumentów, czy dokumenty nie są antydatowane, są autentyczne itp.

Osoby prywatne także mogą skorzystać z usług grafologów. Przykładowo, rodzeństwo po śmierci rodziców ma spór dotyczący pozostawionego przez nich testamentu i w celu ustalenia jego autentyczności mogą skorzystać z usług grafologa lub np. w przypadku ustalenia autentyczności autografu na danym przedmiocie. (np. Na okładce płyty muzycznej)

Firmy także coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług grafologów przede wszystkim podczas prowadzonej rekrutacji.

analiza pisma w firmie
Niech naszych czytelników nie zdziwi fakt, iż podczas rekrutacji do niektórych firm rekruter poprosi o napisanie krótkiego tekstu dla analizy grafologicznej.

To nie mit, że z naszego pisma naprawdę wiele można odczytać, niektórzy lekarze głównie psycholodzy uczą się grafologii po to, aby być w stanie ustalić stadia choroby psychicznej także na podstawie pisma pacjenta.

Uważajcie komu powierzacie swoje pismo żeby wiele o sobie nie zdradzić!

💡
Chciałbyś zostać grafologiem? Zobacz wpis:
Jak zostać grafologiem, co jest wymagane?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.