14 lip 2022 1 min read

Czy grafolog może zbadać podpis na podstawie kopii?

Czy grafolog może zbadać podpis na podstawie kopii?
Table of Contents

O tym, czy podpis może zostać zbadany na podstawie podpisu decyduje przede wszystkim sędzia prowadzący daną sprawę, więc ciężko jest to określić.

Na pewno nie będzie problemu jeżeli zaniesiemy kopię pisma do grafologa w sprawie niesądowej. Wtedy nie będzie najmniejszego problemu na to, aby sprawdzić autora pisma.

Czy grafolog może zbadać podpis na podstawie kopii?
💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Pamiętaj jednak, że tak zbadane pismo (czyli bez zlecenia sądu) nie może posłużyć jako dowód w sprawie. Jednak jeżeli pomoże nam osobiście coś ustalić to być może warto jest to zrobić.

Dodatkowo jeżeli nie jesteśmy w posiadaniu oryginału warto zgłosić, o kradzieży policję. Istnieje wtedy większa szansa na uznanie kopii dokumentu jako dowód w prowadzonej sprawie.

💡
Zobacz ile kosztuje badanie wariografem we wpisie:
Ile kosztuje badanie wariografem?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.