10 sty 2022 2 min read

Grafologia - studia, które umożliwią Ci zostanie grafologiem

grafologia studia
Table of Contents

Grafologia to dość obszerna dziedzina, którą zgłębiać można na różne sposoby. Ukończenie studiów z tego zakresu pozwala zdobyć solidne podstawy teoretyczne oraz dać początek praktyce, którą można udoskonalać już w pracy zawodowej. Jaki kierunek wybrać, by zostać grafologiem?

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Grafologia – co to za dziedzina?

Grafologia jest dziedziną, która wykorzystuje pismo odręczne jako metodę badań psychologicznych. Na jego podstawie można poznać osobowość przestępcy (tzw. profil psychologiczny nadawcy), przeanalizować predyspozycje do danego stanowiska pracy lub odkryć różnego rodzaju zaburzenia i choroby.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Działania z zakresu grafologii są szczególnie przydatne w kryminalistyce, jednak coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie tego typu wiedzy także podczas rekrutacji – zwłaszcza na kierownicze stanowiska. Nierzadko da się w ten sposób odkryć, czy umowa nie została sfałszowana lub czy niektóre wytyczne testamentu nie zostały dopisane w innym terminie.

grafologia co to za dziedzina

Grafolog przydaje się także w muzeach – pomaga określić przynależność rękopisu do danego autora. W przeprowadzaniu ekspertyzy grafologicznej pod uwagę bierze się wiele czynników, które poprawnie zinterpretować potrafi tylko wprawiony specjalista. Wśród nich wymienić można m.in.:

  • wielkość i kształt liter,
  • kierunek nachylenia liter,
  • odstępy między literami i wyrazami.

Jakie zajęcia są dostępne na studiach grafologicznych?

Grafolog to zawód, który potrzebny jest w wielu miejscach. Nic dziwnego, że wzrasta zainteresowanie tym tematem. Spore znaczenie w tej dziedzinie ma odpowiednie wykształcenie, bowiem jest to dość rozległy obszar. Studenci poznają wiele technik i spędzają sporo godzin na ćwiczeniach, by jak najlepiej przygotować się do przyszłej pracy.

Przykładowe tematy omawiane na zajęciach z zakresu grafologii to m.in.:

  • podstawy badania pisma odręcznego,
  • psychologiczne aspekty analizy pisma,
  • obowiązki zawodowe,
  • wykorzystanie badań nad pismem w procesie rekrutacji.

Do otrzymania tytułu grafologa prowadzi wiele ścieżek, więc wybór konkretnego kierunku studiów nie jest wcale tak oczywisty, jak mogłoby się to wydawać. Jednym ze sposobów edukowania się w tym zakresie jest udanie się na psychologię, a następnie wybór specjalizacji, która jest powiązana z badaniem pisma.

Inne rozwiązanie to zdecydowanie się na pedagogikę kryminalistyczną lub resocjalizację, czyli kierunki, które również mają w swoim programie zajęcia z zakresu grafologii.

Grafologia studia podyplomowe i kursy – czy to jest dobra droga?

W wielu miejscowościach dostępne są także studia podyplomowe, które skupiają się na zagadnieniu grafologii. Na zajęcia uczęszcza się wtedy przez 2 lata, a ukończenie kierunku daje uprawienia do wykonywania tego zawodu. Dość popularną opcją są także wszelkiego rodzaju kursy, które zwykle odbywają się w formie weekendowej.

Warto jednak zaznaczyć, że choć takie szkolenia również są dość solidną dawką wiedzy i przekazują wiele umiejętności, grafolog to dość wymagający zawód, w którym liczy się doświadczenie. Sam kurs może więc nie wystarczyć, by zacząć się mianować specjalistą.

Więcej o zostaniu grafologiem we wpisie:
👉Jak zostać grafologiem co jest wymagane?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.