21 lis 2021 2 min read

W jaki sposób można udowodnić podrobienie podpisu?

W jaki sposób można udowodnić podrobienie podpisu
Table of Contents

Choć podrobienie podpisu innej osoby jest trudne do wykonania, to jednak nie jest do końca niemożliwe. Podrobienie podpisu jak udowodnić? Czy jest to przestępstwo a może wykroczenie? Jaka kara za nie grozi?

Zapraszamy także do naszego wpisu👉: Jak zostać grafologiem?

Jak wygląda analiza podpisu?

Podrobienie podpisu można udowodnić przede wszystkim kierując się z tym problemem do dobrego i doświadczonego grafologa. Jego praca niemal w każdym przypadku przebiega dokładnie tak samo, niezależnie od tego, jakiej długości jest tekst poddany analizie. Warto przy tym wiedzieć, że im jest go więcej, tym grafolog ma nieco ułatwione zadanie.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Niewiele osób ma świadomość tego, że podpis to coś bardzo indywidualnego, charakterystycznego wyłącznie dla jednej osoby. Śmiało można podpis porównać do odcisku palca.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Każda analiza graficzna zaczyna się od ustalenia techniki wykonania podpisu (ręczna czy komputerowa). Jeżeli stwierdzone zostanie, że podpis został wykonany ręcznie, wówczas jest on poddawany dalszej analizie z uwzględnieniem materiału porównawczego.

Tu najczęściej wykorzystywany jest mikroskop działający przy pomocy światła ultrafioletowego, ewentualnie podczerwieni. Niezbędne jest znalezienie wszystkich charakterystycznych cech występujących w piśmie oryginalnym i sprawdzenie, czy znajdują się w tym, który uznawany jest za podrobiony.


Co warto wiedzieć o metodzie graficzno-porównawczej wykorzystywanej do oceny autentyczności przepisu?

Najlepszym sposobem na udowodnienie, czy podpis został podrobiony jest poddanie go analizie graficzno-porównawczej, w której uwzględnione są następujące cechy:
- topograficzne,
- konstrukcyjne,
- mierzalne,
- motoryczne,
- syntetyczne.

Każdy człowiek na przestrzeni swojego życia wyrabia swoje własne, indywidualne. Różnice te są wyszukiwane w tekście porównawczym, a następnie porównywane z prawdopodobnie podrobionym podpisem. W analizie ważne jest również zbadanie punktów inicjalnych, czyli miejsc, w których rozpoczyna się pisanie danej litery czy słowa. Nie należy zapominać tu również o punktach zakończenia czy innych detalach (związanych między innymi z interpunkcją).

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Grafolog bada tekst pod różnym światłem, co pozwala mu przede wszystkim na określenie sposobu w jaki autor tekstu przyciskał do kartki narzędzie piszące.
Analiza podpisu wykonana przez grafologa jest na tyle szczegółowa, że przy jej pomocy bez trudności można sporządzić opinię, która przed sądem może stanowić dowód w sprawie.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Co grozi za podrobienie podpisu?

W zależności od powagi sytuacji, za podrobienie podpisu grozi ograniczenie lub pozbawienie wolności w zakresie od 3 miesięcy do 5 lat. Nie każde podrobienie podpisu jest poddawane karze (co jednak nie oznacza, że powinna być to praktyka dopuszczalna i akceptowalna).

Fałszerstwo zagrożone karą więzienia czy ograniczenia wolności jest ściśle określone w Kodeksie Karnym (art.115). Warto mieć świadomość tego, że za podrobienie podpisu można uznać także podpisanie się imieniem i nazwiskiem innej osoby, nawet jeżeli wyraziła ona zgodę na taką praktykę. Nawet pełnomocnik musi się podpisywać zawsze swoimi danymi osobowymi.

💡
Dowiedz się więcej na temat:
Metod badania pisma ręcznego

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.