Lukasz B.

Wszystko ma swoją kolej.

Zadośćuczynienie za naruszenie miru domowego

Niezgody w różnych kwestiach są bardzo często elementem konfliktów sąsiedzkich. Spory mogą dotyczyć różnych kwestii począwszy od walki o miejsce parkingowe na osiedlu, zbyt głośne zachowanie domowników bądź zwierząt. Musimy na początek rozróżnić

Jak sprawdzić kto napisał donos?

Badania wskazują, że składane donosy są powszechnym zjawiskiem naszej w rzeczywistości. Anonimowe donosy trafiają do urzędów, gdzie przekłada to się na kontrolę najróżniejszych urzędów, które mogą znacznie zaburzyć dotychczasowe funkcjonowanie firmy. Powody donosów