5 wrz 2022 3 min read

Jak wygląda podział majątku po śmierci rodziców?

Jak wygląda podział majątku po śmierci rodziców?
Table of Contents

Nie ma co ukrywać, że śmierć rodzica należy do jednych z najbardziej bolesnych doświadczeń w życiu człowieka. Osoby, które zostały dotknięte taką stratą, muszą także zmierzyć się ze sprawą pozostałego po zmarłym majątku. Konieczność dokonania podziału majątku to bardzo duże wyzwanie. Warto wiedzieć, jak się do tego zabrać.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Na czym polega sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku jest nieprocesowym postępowaniem, które jest przeprowadzane przez sąd. Pomimo tego, że jego przeprowadzenie nie jest obowiązkowe, to jednak dopełnienie leży w najlepszym interesie spadkobierców.

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest potwierdzeniem, iż należy się on konkretnej osobie.

Takie dokument przyda się w przypadku załatwiania formalności w banku, w którym zmarła osoba posiadała rachunek. Potwierdzenie nabycia spadku okazuje się także przydatne w sytuacji, kiedy po osobie zmarłej pozostała nieruchomość i wymagane jest dokonanie zmian w księgach wieczystych.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Jak wygląda wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku spadkobiercy składają do sądu właściwego dla ostatniego miejsca pobytu osoby zmarłej. Jeśli niemożliwe jest ustalenie miejsca jej pobytu, sprawą zajmie się sąd właściwy dla rejonu, w którym znajduje się majątek będący przedmiotem spadku.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy zamieścić jak najwięcej informacji na temat spadkobierców. Mowa tutaj o informacji, czy osoba zmarła posiadała dzieci, czy pozostawała w małżeństwie, a także – kto po niej dziedziczy. Jeśli spadkobiercy są w posiadaniu testamentu osoby zmarłej, powinny dołączyć go do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i zażądać jego otwarcia i ogłoszenia.

Warto pamiętać o tym, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach nie ma za zadanie ustalić tego, co wchodzi w skład spadku, a jedynie określić, kto jest uprawniony do dziedziczenia majątku. Uczestnikami toczącego się postępowania będą wnioskodawca oraz uczestnicy – inni spadkobiercy zainteresowani majątkiem.

Jak wygląda podział majątku po śmierci rodziców?
💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Czy stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić u notariusza?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszystkich formalności związanych ze spadkiem można dokonać również u notariusza. W takiej sytuacji do kancelarii notarialnej powinny udać się wszystkie osoby, które poczuwają się do bycia spadkobiercami. Bardzo ważne jest, by każda z nich posiadała identyczne stanowisko co do tego, kto i co odziedziczy po zmarłej osobie.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Nie ma co ukrywać, że postępowanie u notariusza jest znacznie szybsze, bowiem stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić w ciągu zaledwie jednej wizyty w kancelarii. Niemniej, jeśli w rodzinie występują jakiekolwiek konflikty na tle dziedziczenia po osobie zmarłej, konieczne będzie dokonanie stwierdzenia nabycia spadku przed sądem.

💡
Zobacz ile kosztuje badanie wariografem we wpisie:
Ile kosztuje badanie wariografem?

Czy testament jest ważny w podziale majątku?

Bardzo istotną kwestią jest to, czy osoba zmarła pozostawiła po sobie testament. Jeśli w grę chodzi dziedziczenie testamentowe, to osoba zmarła samodzielne określa, kto będzie po niej dziedziczył.

Ważny jest fakt, że spadkobiercami mogą być w takiej sytuacji również osoby niespokrewnione – przykładowo instytucje charytatywne. W sytuacji, kiedy nie ma testamentu, podział majątku po śmierci rodzica będzie przeprowadzany zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odnośnie dziedziczenia.

Trzeba pamiętać o tym, że po rodzicach w pierwszej kolejności dziedziczą ich dzieci – w równych częściach – oraz małżonek. Warto uwzględnić to, że część spadku przypadająca na małżonka wynosi co najmniej 1/4 jego wartości. Jeśli w momencie śmierci rodzica któreś z jego dzieci już nie żyło, przypadający mu udział spadkowy przejdzie na jego dzieci – czyli wnuki osoby zmarłej.

W przypadku testamentu trzeba koniecznie pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Jeśli zostały pominięte w nim osoby, które ustawowo dziedziczyłyby po zmarłym, mają one prawo domagać się od spadkobierców wyznaczonych w testamencie zachowku. Jak widać, podział majątku po śmierci rodziców nigdy nie jest prostą sprawą.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?
⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.