1 cze 2022 1 min read

Jak uzasadnić chęć pracy w straży granicznej?

Jak uzasadnić chęć pracy w straży granicznej?
Table of Contents

Ubiegając się o dostanie w szeregi straży granicznej przydatne rekrutujący mogą przepytywać kandydata o zasadność jego aplikacji. Warto przygotować informacje, które mogą wpłynąć na naszą rekrutacje w szeregii straży granicznej.

💡
Zobacz jakie pytania zadając na badaniach wariografem we wpisie:
Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Jak uzasadnić chęć pracy w straży granicznej?

Z reguły nawet osoby, które nie są idealnymi kandytami mogą poprawić swoją aplikację poprzez chociażby motywację i zaangażowanie. Pamiętaj, że osoba rektutująca ma rubrykę odpowiedzialną za motywację kandydata.

💡
Zobacz ile kosztuje badanie wariografem we wpisie:
Ile kosztuje badanie wariografem?

Jakie umiejętności mogą plusować dostając się do straży granicznej?

  • prawo jazdy kat. B/C, a nawet A,
  • harcerstwo,
  • umiejętność posługiwania się bronią palną,
  • doświadczenie jako ochroniarz,
  • praca w pozostałych służbach tj. policja/wojsko/żandarmeria,
  • znajomość języków obcych.

W zależności od miejsca, w którym ochotnik będzie pełnił swoją służbę to także pomocne mogą się okazać umiejętności posługiwania komputerem oraz umiejętność nawiązywania łączności czy nawet umiejętność pracy z psem tropiącym.

Jak uzasadnić chęć pracy w straży granicznej

Nie załamuj się oraz pokaż się z jak najlepszej strony powodzenia!😎

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.