29 lis 2022 2 min read

Gdzie zgłosić wyłudzenie odszkodowania?

Gdzie zgłosić wyłudzenie odszkodowania?
Table of Contents

Proceder wyłudzania odszkodowań w ostatnich latach stał się prawdziwą plagą. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń nawet co dziesiąte odszkodowanie w Polsce może być wyłudzone. Czym dokładnie jest wyłudzenie odszkodowania i w jaki sposób do niego dochodzi? Gdzie można je zgłosić i co za nie grozi?

Czym jest wyłudzenie odszkodowania?

Kodeks karny w art. 298 wskazuje, że wyłudzeniem odszkodowania jest sytuacja, w której ktoś w celu jego uzyskania wywołuje zdarzenie będące podstawą do jego wypłaty.

Warto jednak wskazać, że wyłudzenie odszkodowania może mieć także inną postać, na przykład podania nieprawdziwych informacji służbom czy zatajenia ważnych danych, które mogą wpłynąć na wypłatę odszkodowania.

Wobec tego wyłudzeniem można nazwać każdą sytuację, gdy występuje się o wypłacenie odszkodowania, które nie jest należne.

Z jakich ubezpieczeń odszkodowania wyłudzane są najczęściej?

Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń do wyłudzenia odszkodowań najczęściej dochodzi w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wyłudzanie odszkodowań dotyczy zatem głównie ubezpieczeń komunikacyjnych OC – odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczeń AC – autocasco, które są dobrowolne.

Warto jednak wskazać, że wyłudzenie odszkodowania może dotyczyć też innych typów ubezpieczeń, na przykład ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia turystycznego czy ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Kto wyłudza odszkodowania?

Wyłudzanie odszkodowań jest procederem prowadzonym zarówno przez zorganizowane grupy, które mają w tym doświadczenie, jak i pojedyncze osoby, które chcą z różnych przyczyn otrzymać odszkodowanie.

Zdarza się, że dwie osoby umawiają się w celu wyłudzenia odszkodowania. Przykładowo ma to miejsce wtedy, gdy jedna z nich zniszczyła sama samochód pod wpływem alkoholu i razem fingują zdarzenie, by sprawca otrzymał odszkodowanie.

Jak wyłudzane są odszkodowania?

Do wyłudzenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia może dojść na różne sposoby zależnie od rodzaju ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych popularnymi sytuacjami, w których wyłudzane są odszkodowania, są poniższe:

  • Nagłe wjeżdżanie przed maskę samochodu i gwałtowne hamowanie,
  • Jeżdżenie po zewnętrznym pasie ronda i niewpuszczanie na nie innych kierowców,
  • Ustępowanie pierwszeństwa i wywoływanie kolizji, gdy ofiara wyjeżdża pierwsza,
  • Zaaranżowanie stłuczki przez dwóch kierowców, na przykład na parkingu,
  • Sfingowanie kradzieży pojazdu lub jego części.

Gdzie zgłosić wyłudzenie odszkodowania?

Jeśli podejrzewamy, że doszło do próby wyłudzenia odszkodowania, należy natychmiast zgłosić to do odpowiednich podmiotów. Gdzie zgłosić wyłudzenie odszkodowania?

Przede wszystkim należy zgłosić sprawę na Policję. Gdy do zdarzenia właśnie doszło, nie powinno się podpisywać oświadczenia o kolizji. Również sprawa powinna być zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym osoba poszkodowana ma wykupioną polisę.

Co grozi za wyłudzenie odszkodowania?

Wyłudzenie odszkodowania zgodnie z Kodeksem karnym jest zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Przepisy jednocześnie wskazują, że kara nie dotyczy osoby, która przed rozpoczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegła wypłaceniu odszkodowania.

Co grozi ofierze, od której wyłudzono odszkodowanie?

Osoba, która jest poszkodowana na skutek wyłudzonego odszkodowania, może stracić dotychczasowe zniżki na ubezpieczenie za bezszkodową jazdę. W efekcie dochodzi wtedy do wzrostu kosztu polisy.

Również może być ona ukarana mandatem karnym, a obecnie wysokość takich mandatów jest dość wysoka.

Jak unikać wyłudzeń odszkodowania?

Aby nie stać się ofiarą wyłudzenia odszkodowania, warto zakupić wideorejestrator – kamerkę samochodową.

Również należy pamiętać o bezpiecznej, ostrożnej jeździe i ograniczonym zaufaniu do innych uczestników ruchu.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.