27 wrz 2022 2 min read

Jak policja szuka poszukiwanego?

Jak policja szuka poszukiwanego?
Table of Contents

Niestety przestępców nie brakuje, ale nie zawsze udaje się ich szybko złapać. Niektórzy bardzo dobrze się ukrywają i jeśli nie popełnią żadnej wpadki, to ich wykrycie staje się ogromnym wyzwaniem dla detektywów i policjantów.

Oczywiście nie zawsze osoba poszukiwana dopuściła się czynu o charakterze niezgodnym z prawem. Zdarzają się także osoby, które znikają z innych powodów i nie chcą wracać. Można być poszukiwanym przez policję przykładowo za kradzież, oszustwo, sutenerstwo.

Jak policja szuka poszukiwanej osoby?

Policja ma różne sposoby na szukanie osób uznanych za poszukiwane. Można wysłać za nimi list gończy. Jeśli ktoś popełnił przestępstwo i uciekł, to musi liczyć się z możliwością poszukiwania go europejskim nakazem aresztowania.

W takim przypadku w sprawę angażuje się Interpol. Komendy policji w celu zwiększenia szansy na znalezienie osoby poszukiwanej umieszczają w widocznym miejscu sylwetki osób wraz z istotnymi informacjami na ich temat. Ze zdjęciami i opisem można się zapoznać również na stronie internetowej komendy.

Powstała nawet specjalna baza poszukiwanych, w której każdy może sprawdzić, kto jest aktualnie poszukiwany. Z opisu sylwetek osób poszukiwanych można dowiedzieć się, jakie mają imiona i nazwiska, wiek, ksywki, znaki szczególne. Policja informuje również o tym, dlaczego ściga konkretną osobę.

Portal skupiający wszystkie osoby poszukiwane powstał po to, aby jak najwięcej obywateli wiedziało, jak wyglądają przestępcy lub osoby podejrzane. Policjanci liczą na to, że wraz z pomocą obywateli łatwiej będzie odnaleźć kryjówkę osoby poszukiwanej.

Nawet jeśli istnieje tylko domniemanie, że ktoś popełnił przestępstwo, to nadal trzeba zachować ostrożność, bo może być to osoba potencjalnie niebezpieczna.

Kogo uznaje się za osobę poszukiwaną?

Poszukiwane są najczęściej osoby, które dopuściły się przestępstwa lub podejrzewa się je o działalność niezgodną z prawem. Szuka się także zaginionych. Bardzo często poszukiwany dopuścił się gwałtu, rozboju, morderstwa. Jeśli nie ma zdjęcia osoby poszukiwanej, to upublicznia się jej rysopis.

Jeżeli ktoś zobaczy kogoś, kto jest poszukiwany listem gończym, to powinien dyskretnie powiadomić o tym policję. Istotne jest bycie jak najbardziej szczegółowym. Dla policji kluczowe stają się następujące informacje: aktualny adres przebywania poszukiwanego, jego wygląd, ubiór.

Dane o poszukiwanych pozyskuje się z krajowego systemu informacyjnego policji. Są one codziennie aktualizowane.

Osobno sporządza się listę z najbardziej niebezpiecznymi przestępcami, których znalezienie staje się dla policji priorytetem. Nierzadko poszukiwanym udaje się opuścić granicę kraju w celu ukrycia się w innym państwie.

Warto od razu zaznaczyć, że listy gończe obowiązują wyłącznie w kraju, w którym zostały wystawione. Jeśli przestępca znajdzie się na terytorium innego kraju, to konieczne jest złożenie wniosku do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. W ten sposób zagraniczne organy ścigania również zostają zobowiązane do ujęcia poszukiwanego.

💡
Zapraszamy na nasz drugi wpis:
Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.