19 sty 2023 2 min read

Konsekwencje niezapłacenia mandatu za parkowanie

Konsekwencje niezapłacenia mandatu za parkowanie
Table of Contents

W Polsce niepłacenie mandatu za parkowanie może mieć kilka konsekwencji, przede wszystkim kara będzie naliczana do czasu zapłaty.

Oznacza to, że im dłużej grzywna pozostaje niezapłacona, tym więcej będzie ona kosztować osobę, która została ukarana. Dodatkowo, jeśli grzywna nie zostanie zapłacona w określonym terminie (zwykle 14 dni), osoba fizyczna może zostać ukarana dodatkowymi karami.

Co grozi za nie zapłacenie mandatu za parkowanie?

Jeżeli nie zapłacimy mandatu za złe parkowanie w terminie to w pierwszej kolejności zaczynają nam się naliczać odsetki, które w zależności od upływu czasu mogą spowodować wzrost kary nawet o 100% lub więcej.

Kolejnym przykładem jest to, jeśli grzywna nie zostanie zapłacona, może zostać przekazana firmie windykacyjnej, która zgłosi ją do biura kredytowego i będzie to skutkowało unimożliwieniem zaciągnięcia kredytu bądź pożyczki w przyszłości.

W niektórych przypadkach, jeśli grzywna nie zostanie zapłacona, dana osoba może zostać postawiona przed sądem. Może to skutkować jeszcze wyższą grzywną, a nawet więzieniem w niektórych skrajnych przypadkach.

Konsekwencje niezapłacenia mandatu za parkowanie

Należy pamiętać, że niezapłacenie mandatu za parkowanie jest w Polsce traktowane jako wykroczenie, więc jeśli otrzymasz mandat, w twoim najlepszym interesie jest jak najszybsze zapłacenie go, aby uniknąć dodatkowych kar lub wszczęcia działań prawnych.

Podsumowując, niepłacenie mandatów za parkowanie w Polsce może mieć poważne konsekwencje, w tym grzywny, kary, zawieszenie prawa jazdy, mające negatywny wpływ na zdolność kredytową, a nawet kroki prawne. Wskazane jest jak najszybsze zapłacenie mandatów za parkowanie, aby uniknąć dodatkowych kar lub działań prawnych.

Czy mandat wystawiony przez straż miejską a policje ma jakieś znaczenie?

Nie, w obydwu przypadkach jesteśmy zobligowani do zapłaty. Służba, która wystawiła mandat nie gra w tej sytuacji żadnej roli.

Czy urząd skarbowy może pobrać pieniądze ze zwrotu podatkowego jako kara za nieopłacenie mandatu?

Tak, urząd skarbowy posiada taką możliwość, a mianowicie od 1 stycznia 2022 na poczet niezapłaconego mandatu.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.