10 kwi 2022 2 min read

Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?

Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?
Table of Contents

Od niedawna w Polsce obowiązuje system, który pozwala na sprawdzenie, czy konkretna osoba jest poszukiwana przez policję. Uruchomione serwisy internetowe zawierają dane tysięcy osób, a także informacje o osobach zaginionych.

Jakie informacje można znaleźć na temat osób poszukiwanych?

Na właściwych stronach internetowych publikowane są nie tylko dane personalne osób zaginionych, ale także ich zdjęcia, rysopis, czy też informacje o pseudonimach. Znaleźć tutaj można także opis przestępstw, jakich dopuściła się dana osoba, a także to, za co konkretnie jest poszukiwana.

W internecie łatwo także odszukać szczegółowe informacje o prowadzących poszukiwania jednostkach policji.

Poszukiwanych znajdziemy pod adresem internetowym:

https://poszukiwani.policja.pl/

Zaginionych znajdziemy pod adresem internetowym:

https://www.zaginieni.policja.pl/

Dlaczego strony z wizerunkami osób poszukiwanych są potrzebne?

Na tego typu strony istnieje bardzo dużo zapotrzebowanie, z racji tego, że w Polsce prawie 40000 osób jest poszukiwanych przy pomocy listów gończych. Warto wspomnieć również o tym, że ponad 5000 osób aktualnie uważa się za zaginione.

Dlatego też coraz większa liczba osób zadaje sobie pytanie: "Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?".

Tego typu informacje mogą być przydatne w przypadku poszukiwania osoby do pracy, chęci nawiązania bliższej znajomości oraz w innych tego typu sytuacjach.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji twierdzi, że docelowo na listach dostępnych w internecie znajdą się wszystkie poszukiwane osoby.

Warto również wspomnieć o tym, że w planach rządu jest uruchomienie serwisu internetowego, który będzie publikował informacje na temat przedmiotów skradzionych, które być może umożliwią ich odzyskanie.

Czemu mają służyć serwisy internetowe publikujące dane osób poszukiwanych?

Jak twierdzi komendant główny policji, tego typu strony mogą znacznie przyczynić się do wykrywalności przestępców i odnajdywania osób zaginionych.

Z racji tego, ze strony internetowe nie znają ograniczenia geograficznego, to informacje o ukrywających się przestępcach mogą napływać do policji z krajów całego świata. Policja z kolei zapewnia, że każdy taki sygnał zostanie rzetelnie sprawdzony.

Informacje, które są publikowane na serwisach internetowych, czerpane są z systemów informacyjnych policji. Dotyczą one na razie jedynie tych osób, na których publikację danych wyraziły zgodę prokuratura bądź też sąd.

Nowe informacje mają być publikowane raz dziennie, dlatego sprawdzając, czy ktoś jest poszukiwany, warto regularnie zaglądać na serwisy internetowe.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwany, jest wyjątkowo prosta. Jeszcze do niedawna wymagało to sporej ilości zachodu, obecnie wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową i wpisać dane konkretnej osoby.

W ten sposób szybko można dowiedzieć się, czy nie posiada ona statusu osoby zaginionej, a także czy nie jest poszukiwana za czyny zabronione.

Bardzo dobrze, że powstały tego rodzaju strony internetowe, bowiem dzięki temu bowiem może znacznie zwiększyć się wykrywalność przestępców, którzy mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla innych członków społeczeństwa.

💡

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.