10 kwi 2022 4 min read

Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?

Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?
Table of Contents

Od niedawna w Polsce obowiązuje system, który pozwala na sprawdzenie, czy konkretna osoba jest poszukiwana przez policję. Uruchomione serwisy internetowe zawierają dane tysięcy osób, a także informacje o osobach zaginionych.

Jakie informacje można znaleźć na temat osób poszukiwanych?

Na właściwych stronach internetowych publikowane są nie tylko dane personalne osób zaginionych, ale także ich zdjęcia, rysopis, czy też informacje o pseudonimach. Znaleźć tutaj można także opis przestępstw, jakich dopuściła się dana osoba, a także to, za co konkretnie jest poszukiwana.

W internecie łatwo także odszukać szczegółowe informacje o prowadzących poszukiwania jednostkach policji.

Poszukiwanych znajdziemy pod adresem internetowym:

https://poszukiwani.policja.pl/

Zaginionych znajdziemy pod adresem internetowym:

https://www.zaginieni.policja.pl/

Przedstawiony powyżej sposób ma zastosowanie do osób, które popełniły poważne przestępstwa.

Jak upewnić się, że ktoś nie jest karany? - złóż wniosek do KRK

Istnieje opcja złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Karnego w celu uzyskania informacji o konkretnej osobie, osobiście jak i za pośrednictwem pełnomocnika (opcja bezpieczniejsza).

Krajowy Rejestr Karny - Krajowy Rejestr Karny - Portal Gov.pl

Ile wynosi opłata za sprawdzenie rejestru KRK?

Opłata za sprawdzenie swojego statusu w KRK wynosi 20zł.

Co zawiera rejestr Krajowego Rejestru Karnego?

Z rejestru KRK możemy dowiedzieć się wielu interesujących faktów. Jednym z nich jest możliwość dowiedzenia się czy dana osoba figuruje jako osoba skazana oraz czy jest ona poszukiwana listem gończym lub czy dane postępowanie jest dalej prowadzone.

Posiadając takie informacje, osoba niepewna swojego statusu może podjąć świadome decyzje dotyczące swojej sytuacji. Analizuje się na przykład dane z KRK w celu ustalenia, czy przestępstwo uległo przedawnieniu, czy też zostało przedawnione.

W przypadku czystego rejestru, osoba może bez obaw powrócić do kraju, ubiegać się o nowe dokumenty lub podjąć zatrudnienie.

Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany

Czy list gończy jest ważny także za granicą?

Często mylony jest on z europejskim nakazem aresztowania (ENA), znanym potocznie jako międzynarodowy list gończy. Europejski nakaz aresztowania jest wydawany, gdy osoba poszukiwana za przestępstwo ukrywa się na terenie Unii Europejskiej i jest to przestępstwo, które podlega jurysdykcji polskiego sądu.

Co ważne, nie można wydać ENA, jeśli przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku lub gdy chodzi o wykonanie kary nieprzekraczającej czterech miesięcy.

List gończy wydany w Polsce ma zastosowanie tylko na terytorium Polski i nie będzie obowiązywał w innych krajach członkowskich.

Dlaczego strony z wizerunkami osób poszukiwanych są potrzebne?

Na tego typu strony istnieje bardzo dużo zapotrzebowanie, z racji tego, że w Polsce prawie 40000 osób jest poszukiwanych przy pomocy listów gończych. Warto wspomnieć również o tym, że ponad 5000 osób aktualnie uważa się za zaginione.

Dlatego też coraz większa liczba osób zadaje sobie pytanie: "Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?".

Tego typu informacje mogą być przydatne w przypadku poszukiwania osoby do pracy, chęci nawiązania bliższej znajomości oraz w innych tego typu sytuacjach.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji twierdzi, że docelowo na listach dostępnych w internecie znajdą się wszystkie poszukiwane osoby.

Warto również wspomnieć o tym, że w planach rządu jest uruchomienie serwisu internetowego, który będzie publikował informacje na temat przedmiotów skradzionych, które być może umożliwią ich odzyskanie.

Czemu mają służyć serwisy internetowe publikujące dane osób poszukiwanych?

Jak twierdzi komendant główny policji, tego typu strony mogą znacznie przyczynić się do wykrywalności przestępców i odnajdywania osób zaginionych.

Z racji tego, ze strony internetowe nie znają ograniczenia geograficznego, to informacje o ukrywających się przestępcach mogą napływać do policji z krajów całego świata. Policja z kolei zapewnia, że każdy taki sygnał zostanie rzetelnie sprawdzony.

Informacje, które są publikowane na serwisach internetowych, czerpane są z systemów informacyjnych policji. Dotyczą one na razie jedynie tych osób, na których publikację danych wyraziły zgodę prokuratura bądź też sąd.

Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany

Nowe informacje mają być publikowane raz dziennie, dlatego sprawdzając, czy ktoś jest poszukiwany, warto regularnie zaglądać na serwisy internetowe.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwany, jest wyjątkowo prosta. Jeszcze do niedawna wymagało to sporej ilości zachodu, obecnie wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową i wpisać dane konkretnej osoby.

W ten sposób szybko można dowiedzieć się, czy nie posiada ona statusu osoby zaginionej, a także czy nie jest poszukiwana za czyny zabronione.

Bardzo dobrze, że powstały tego rodzaju strony internetowe, bowiem dzięki temu bowiem może znacznie zwiększyć się wykrywalność przestępców, którzy mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla innych członków społeczeństwa.

💡

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.