1 sie 2022 2 min read

Czy można podważyć testament spisany u notariusza?

Czy można podważyć testament spisany u notariusza?
Czy istnieje możliwość podważenia testamentu sporządzonego u notariusza?
Table of Contents

Podważenie testamentu spisanego u notariusza jest dosyć trudne, ale możliwe.

Podważenie takiego testamentu będzie bardzo trudne

Odwołanie się do sądu w sprawie testamentu sporządzonego u notariusza nie jest łatwą sprawą bowiem osoba, która chce skorzystać z usług notariusza jest przez niego badana czy nie działa pod przymusem oraz czy jest w pełni świadomy prawnych konsekwencji skorzystania z jego usług.

💡
Dowiedz się więcej na ten temat we wpisie:
Jakie są koszty podważenia testamentu?

Kiedy można podważyć testament spisany u notariusza?

Istnieje kilka powodów, kótrymi będziemy w stanie podważyć tak spisany testament. Jednym z nich będzie rozwijająca się choroba psychiczna, która jeszcze w momencie podpisywania testemtnu nie została wykryta. Jednak, żeby sąd był przychylny do naszej prośby trzeba dodatkowo zgromadzić dowody potwierdzające nasze zdanie.

Czy można podważyć testament spisany u notariusza
podważenie testamentu
Notariusz jak każda inna osoba jest tylko człowiekiem, nie jest nieomylny.

Kiedy uzbieramy niezbędne dowody oraz świadków sąd będzie powoływał świadków oraz biegłych sądowych, którzy mogą potwierdzić nasze zdanie.

Kolejnym przypadkiem, w którym będziemy w stanie podważyć testament będzie udowodenienie przed sądem, iż osoba, która go sporządziła działała pod przymusem. Ten sposób jest o tyle trudny do udowodnienia ponieważ niezbędne do tegą będą niezbite dowody.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Gdzie podważyć testament spisany u notariusza?

Jeżeli chcemy podważyć testament spisany u notariusza powinniśmy przede wszystkim wnieść wniosek jeszcze podczas rozprawy spadkowej jeżeli taka miała miejsce. Warto o tym pamiętać ponieważ po odbytej sprawie wznowienie może okazać się niemożliwe.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.