29 lip 2022 1 min read

Skan dowodu osobistego - Jakie dane zakryć?

Skan dowodu osobistego - Jakie dane zakryć?
Table of Contents

Wykonując skan dla potwierdzenia swojej tożsamości np. na portalu internetowym, nie musimy podawać swoich całych danych zawartych na dowodzie.

💡
Kim jest grafolog?🔍 Zobacz we wpisie:
Kim jest grafolog? Na czym polega jego praca?
Jakie dane zakryć na dowodzie osobistym
Krawędzie dokumentu muszą być widoczne na skanie

Co można zakryć na skanie dowodu osobistego?

Możemy zakryć przede wszystkim:
- swoją twarz,
- Serię dokumentu,
- PESEL.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Potwierdzająca naszą tożsamość osoba z działu obsługi klienta na pewno będzie w stanie potwierdzić naszą tożsamość na podstawie tych danych. Przesyłając skan pamiętaj, aby krawędzie dokumentu były widoczne.

💡
Zobacz ile kosztuje badanie wariografem we wpisie:
Ile kosztuje badanie wariografem?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.