Skan dowodu osobistego - Jakie dane zakryć?

Wykonując skan dla potwierdzenia swojej tożsamości np. na portalu internetowym, nie musimy podawać swoich całych danych zawartych na dowodzie.


Jakie dane zakryć na dowodzie osobistym
Krawędzie dokumentu muszą być widoczne na skanie

Co można zakryć na skanie dowodu osobistego?

Możemy zakryć przede wszystkim:
- swoją twarz,
- Serię dokumentu,
- PESEL.


Potwierdzająca naszą tożsamość osoba z działu obsługi klienta na pewno będzie w stanie potwierdzić naszą tożsamość na podstawie tych danych. Przesyłając skan pamiętaj, aby krawędzie dokumentu były widoczne.


Lukasz B.

Lukasz B.

Wszystko ma swoją kolej.