16 lip 2022 1 min read

Kiedy zgłosić zaginięcie osoby dorosłej?

Kiedy zgłosić zaginięcie osoby dorosłej
Table of Contents

Zbyt długa nieobecność naszej bliskiej osoby może doprowadzić nas do niepokoju, zazwyczaj zalecane jest zachowanie spokoju ponieważ porwania dla okupu są już o wiele rzadziej występującym zjawiskiem niż w przeszłości, ale jednak niestety takie zdarzenia dalej mogą mieć miejsce.

Nie powinniśmy jednak natychmiasto zgłaszać się na policję. W pierwszej kolejności powinnismy obdzwonić oraz powiadomić wszystkich znajomych oraz rodzinę osoby zaginionej.

Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły, jeżeli jesteśmy w górach (w nocy lub w ciężkich warunkach pogodowych), znajdując się nad jeziorem czy morzem (kiedy osoba nie wróciła z wody) powinniśmy niezwłocznie powiadomić służby takie jak policja, pogotowie ratunkowe, WOPR czy w przypadku zaginiecia górach GOPR.
Kiedy zgłosić zaginięcie osoby dorosłej
Jeżeli zauważyliśmy osobę, która się topi pownniśmy jak najszybciej uformować tzw. linię życia

Po jakim czasie powinniśmy zgłosić zaginięcie osoby dorosłej?

Powszechnie istniejący w polsce mit dotyczący czasu po jakim można zgłosić zaginięcie osoby nie istnieje. Jeżeli mamy podejrzenia co do porwania danej osoby powinniśmy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Opieszałość w takim przypadku działa na niekorzyść służb poszukujących.

Co mogę jeszcze zrobić oprócz zgłoszenia się na policje oraz pozostałych służb?

Przede wszystkim powiadomić wszystkich znajomych oraz rodzinę osoby zaginionej. Dalej powinniśmy przede wszystkim zamieścić informacje na grupach facebookowych, profilach spotted danego miasta czy nawet na profilu samego zaginionego.

Jakie informacje powinniśmy zawrzeć o osobie zaginonej?

Przede wszystkim imię oraz nazwisko, wiek oraz co ważne ubiór, w którym ostatnio została widziany zaginiony. Poza tym warto wspomnieć o cechach charakterystycznych tj. farbowane włosy, znamiona, blizny, tatuaże, okulary itp.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.