9 paź 2022 3 min read

Jak wygląda badanie przez biegłego sądowego neurologa?

Jak wygląda badanie przez biegłego sądowego neurologa?
Table of Contents

Badanie przez biegłego sądowego neurologa dla wielu osób jest nieznaną sytuacją, która budzi niepokój. Celem takiej wizyty jest zbadanie stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Jak się do niej przygotować i opanować zbędne nerwy?

W jakim celu przeprowadza się badanie przez biegłego sądowego neurologa?

Badanie jest najczęściej wynikiem toczącego się procesu o zadośćuczynienie. Zadaniem sądu jest przekazanie akt sprawy do lekarza, który powiadomi osobę poszkodowaną o miejscu i terminie badania.

Niezależnie od tego, przez jakiego lekarza prowadzone jest badanie, zawsze można mieć pewność, że jest to osoba uznana za eksperta w swojej dziedzinie, mogąca pochwalić się dużym doświadczeniem zawodowym.

Opinia biegłego jako lekarza sądowego jest kluczowa, jeśli chodzi o wyjaśnienie okoliczności, które mają znaczenie dla wyniku toczącej się sprawy sądowej. Badanie przez biegłego sądowego neurologa wymaga kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy – wszystko dlatego, że wystawiona opinia traktowana jest jak środek dowodowy, który będzie miał niebagatelne znaczenie w rozstrzygnięciu sporu.

Sprostowanie zeznań świadka - czy jest to możliwe?
Czy możliwe jest sprostowanie zeznań świadka w trakcie procesu sądowego? Procedury i konsekwencje zmiany zeznań. Prawa świadka do korekty zeznań.

Jak wygląda badanie przez ubiegłego sądowego neurologa?

To, jak wygląda badanie, jest kwestią budzącą stres w pacjencie. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że spotkanie z biegłym neurologiem sądowym będzie przebiegało tak samo, jak każda inna wizyta lekarska, z tym że jego efektem będzie wystawienie odpowiedniej opinii.

Lekarz neurolog wyda fachową ocenę okoliczności, które będą miały znaczenie dla toczącej się rozprawy. Niepokój związany z wizytą u biegłego sądowego neurologa jest całkowicie naturalny, jednak absolutnie nie trzeba się nią stresować. Na początku wizyty lekarz zdecyduje się zapewne na przeprowadzenie z pacjentem krótkiego wywiadu. Całość wizyty nie powinna trwać dłużej niż standardowa wizyta w gabinecie lekarskim.

Pacjent podczas spotkania opowie o zdarzeniu, w wyniku którego poniósł szkodę, a także o tym, jaki wpływ wywarło ono na jego życie.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, biegły lekarz neurolog sądowy może skierować pacjenta na badania, które będą miały na celu sprawdzenie jego aktualnego stanu zdrowia. Zazwyczaj jednak wystarczające dla wydania opinii są informacje z dokumentacji medycznej.

badanie przez biegłego neurologa sądowego

Ile trzeba czekać na badanie przez biegłego sądowego neurologa?

Osoby, które zastanawiają się, jak długo trzeba czekać na badanie u biegłego sądowego, muszą wiedzieć o tym, że jest to kwestia bardzo indywidualna. Czas oczekiwania na wizytę waha się bowiem od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Z racji tego, że od wypadku do wizyty w gabinecie byłego neurologa może minąć sporo czasu, pacjent skrupulatnie powinien gromadzić dokumentację medyczną. Istnieje bowiem szansa, że niektóre urazy zanikną na skutek upływu czasu.Po wizycie pacjent również będzie musiał wykazać się cierpliwością, czekając na opinię biegłego.

Okres oczekiwania wynosi z reguły kilka tygodni. Opinia, która została skierowana już do sądu, trafi również do osoby poszkodowanej, a także jej pełnomocnika. Osoby, które nie zgadzają się z jej treścią, mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie i wezwać biegłego lekarza na rozprawę, aby rozwiać wszelkie powstałe wątpliwości.

Podsumowując, wizyty w gabinecie biegłego sądowego neurologa absolutnie nie trzeba się bać. Jest to lekarz jak każdy inny, z tym że cechuje go wyjątkowa rzetelność i wyspecjalizowana wiedza medyczna. Jeśli opinia została sporządzona nierzetelnie, pacjent może postarać się o powołanie nowego biegłego. Wniosek taki jednak musi być odpowiednio uzasadniony.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.