5 cze 2022 1 min read

Ile bierze detektyw za dzień obserwacji?

Ile bierze detektyw za dzień obserwacji
Table of Contents

Stawki za dzień obserwacji przez detektywa różnią się głównie w zależności od miejsca, w którym ma być prowadzona obserwacja oraz od skomplikowania prowadzonej sprawy. Nie jest łatwo za pierwszym razem ustalić koszt godzinowy takiej obserwacji.

Profesjonalne agencje powinny ustalić przedział cenowy przed podjęciem sprawy. Agencje detektywistyczne wyceniają stawki indywidualnie, uwzględniając konieczne do wykorzystania środki (podsłuchy, kamery czy lokalizatory).

cena za dzień obserwacji detektywa

Ile wynosi stawka godzinowa detektywa?

Stawka godzinowa wynosi w 2022 roku od 120 do -/+ 200zł za godzinę pracy zespołu detektywistycznego.

Co ma wpływ na wysokość stawki godzinowej detektywa?

Dodatkowym kosztem może okazać się obserwacja osoby, która jest mobilna i ciągle się przemieszcza. Jeżeli tak będzie to zazwyczaj po pierwszym dniu obserwacji stawka może wzrosnąć. Ponadto pora dnia także ma wpływ na wycenę pracy detektywa.

Decydując się na zatrudnienie detektywa powinniśmy przede wszystkim patrzeć na doświadczenie oraz rezultaty takiej osoby.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.