6 gru 2021 2 min read

Ekspertyza daktyloskopijna – co to za termin i co warto wiedzieć na ten temat?

Ekspertyza daktyloskopijna co to to za termin
Table of Contents

Śledzenie przebiegu listewek skórnych niewiele mówi większości osób. Za to zabezpieczanie odcisków palców na miejscu zbrodni to całkiem powszechna w społecznej świadomości czynność, którą często można zobaczyć na ekranie telewizora.

Na czym polega przeprowadzanie ekspertyzy daktyloskopijnej oraz jaki ma wpływ na przebieg śledztwa?

Czym jest ekspertyza daktyloskopijna?

Daktyloskopia należy do jednego z działów kryminalistyki. Mimo, że sam termin może brzmieć dość enigmatycznie, spora grupa osób kojarzy, z czym związana jest ta dziedzina – niemałe znaczenie mają tutaj filmy i seriale kryminalne. Głównym zadaniem daktyloskopii jest badanie śladów, które pozostały na miejscu zdarzenia.

Dzięki temu można zidentyfikować osoby, które brały udział w zbrodni lub wypadku. Badanie przeprowadza się m.in. na podstawie śladów linii papilarnych, które znajdują się na palcach, dłoniach i stopach, śladów materiałów (np. rękawiczek) oraz odwzorowań czerwieni wargowej i małżowiny usznej.

Ekspertyza daktyloskopijna to końcowy etap badań, podczas którego porównuje się ślady linii papilarnych z miejsca zdarzenia z odbitkami palców osób, które są podejrzane w sprawie.

„Połączenie” danego śladu z konkretną osobą przebiega według ściśle określonych wytycznych, które zapobiegają pojawieniu się niejasności podczas badań.

ekspertyza daktyloskopijna

Ekspertyzy daktyloskopijne przeprowadzane w Polsce dowodzą, że wystarczy 12 cech wspólnych na odbitce i materiale dowodowym, by mieć pewność prawidłowej identyfikacji pochodzenia śladów. Jest to minimalna liczba cech charakterystycznych, która różni się w zależności od kraju (nie ma międzynarodowej reguły).

💡
Zapraszamy na nasz drugi wpis:
Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?

Warto zaznaczyć, że ekspertyza daktyloskopijna powinna zawierać kilka elementów. Wśród nich można wymienić:

  • część wstępną,
  • opis badanych materiałów,
  • sprawozdanie z przebiegu badań,
  • wnioski/opinię.

Podstawowymi zasadami daktyloskopii, które ukształtowały się na przełomie XIX i XX wieku są:

  • niepowtarzalność linii papilarnych,
  • nieusuwalność linii papilarnych,
  • niezmienność linii papilarnych.

Czy ekspertyza daktyloskopijna jest skuteczna?

Skuteczności wykonywanych ekspertyz daktyloskopijnych dowodzi jej znaczenie podczas wydawania wyroków. To właśnie identyfikacja śladów linii papilarnych jest niepodważalnym dowodem w sądzie. Co więcej, to właśnie z miejsca zbrodni można „wyciągnąć” najwięcej – zabezpieczone ślady linii papilarnych nierzadko mają decydujący wpływ na szybkość potoczenia się śledztwa i jego prawidłowe zakończenie.

W porównaniu ze specyfiką innych badań kryminalistycznych ekspertyza daktyloskopijna przewyższa je głównie jasnością i niepodważalnością uzyskanych wyników.

Na uwagę zasługują również niektóre fakty historyczne, które udowadniają, że na dowodach z odcisków palców ludzie bazowali wiele lat temu. Przypuszcza się, że już nawet w starożytności wykorzystywano linie papilarne do oznaczania swojej własności lub potwierdzania pewnych kwestii w dokumentach.

Ile kosztuje wykonanie ekspertyzy daktyloskopijnej?

Jednorazowa usługa obejmująca daktyloskopowanie na karcie dziesięciopalcowej to koszt około 200 złotych. Ekspertyzę daktyloskopijną można wykonać także na własny użytek – np. do zaświadczenia o niekaralności lub jako załącznik do wniosku o wydanie wizy.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.