28 maj 2022 1 min read

Czy zasadnicza służba wojskowa wlicza się do emerytury wojskowej?

Dużo osób, które miały doczynienia ze służbą w struktruach państwowych ma problem z ustaleniem ilości miesięcy/lat, które mogłyby się zaliczyć podczas ustalania wysokości emerytury.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy, która norumuje wyliczenie wysługi emerytalnej funkcjonariusza służby wojskowej. Znajdziemy wzmiankę, iż zasadnicza służba wojskowa zalicza się do wyliczania wysokości emerytury wojskowej.

💡
Zobacz jakie pytania zadają dostając się do służby we wpisie:
Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Lukasz B.
Wszystko ma swoją kolej.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.