28 maj 2022 1 min read

Czy zasadnicza służba wojskowa wlicza się do emerytury wojskowej?

Czy zasadnicza służba wojskowa wlicza się do emerytury wojskowej
Table of Contents

Dużo osób, które miały doczynienia ze służbą w struktruach państwowych ma problem z ustaleniem ilości miesięcy/lat, które mogłyby się zaliczyć podczas ustalania wysokości emerytury.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy, która norumuje wyliczenie wysługi emerytalnej funkcjonariusza służby wojskowej. Znajdziemy wzmiankę, iż zasadnicza służba wojskowa zalicza się do wyliczania wysokości emerytury wojskowej.

💡
Zobacz jakie pytania zadają dostając się do służby we wpisie:
Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.