2 mar 2022 3 min read

Złomowanie samochodu po śmierci współwłaściciela - Jak legalnie zezłomować taki samochód?

Złomowanie samochodu po śmierci współwłaściciela
Table of Contents

Jeżeli twój samochód jest dosyć leciwy i nie nadaje się on, aby go naprawić lub nie jest w stanie przejść przeglądu to należy go najprawdopodobniej zezłomować na legalnej stacji demontażu pojazdów.

Osoba, która będzie złomować Twój samochód wystawi Ci niezbędne dokumenty potrzebne do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji. Oprócz zwrócenia części kosztów zyskasz również zwrot niewykorzystanej składki OC za określony czas.

W ten sposób zezłomujemy samochód jeśli posiadamy go na własność. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kiedy nie jesteśmy jedyną osobą na umowie kupna sprzedaży bądź współwłaściciel naszego auta nie żyje.

Chcesz zezłomować samochód?💥
🚗Zadzwoń do nas 728 180 582!

Jakie dokumenty/rzeczy musisz posiadać ze sobą, aby legalnie zezłomować samochód w Polsce?

Najważniejsze są:
- dowód tożsamości,
- umowa kupna sprzedaży samochodu(ważne, aby nasze imię i nazwisko figurowało w umowie oraz jeżeli jest zachowana ciągłość umów),
- podpis współwłaścicieli (jeżeli takowi są),
- karta pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- dwie tablice rejestracyjne.

Złomowanie samochodu po zmarłym w przypadku, kiedy posiadamy testament

Jeżeli posiadamy testemant to jedyną rzecz jaką musimy wykonać to udanie się do notariusza w celu złożenia poświadczenia dziedziczenia spadku. Jeżeli takowy już zdobędziemy możemy swobodnie zezłomować lub przerejestrować auto.

Zapraszamy na Skup aut w Goleniowie.

Chcesz zezłomować samochód?💥
🚗Zadzwoń do nas 728 180 582!

Wyrejestrowanie pojazdu, kiedy współwłaściel zmarł nie zostawiając za sobą testamentu.

Jeśli współwłaściciel samochodu zmarł nie pozostawiając za sobą spisanego testamentu, to w takim wypadku należy przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

W takim wypadku musimy udać się do sądu. W sądzie najprawdopodobniej będzie musiała odbyć się sprawa, która stwierdzi czy możemy odziedziczyć spadek. Kwoty takiej rozprawy są niewielkie więc nie musimy się przejmować zbyt dużymi kosztami.

Zazwyczaj na rozprawę musimy czekać do kilku tygodni, ale jeżeli zbierzemy jak najwięcej dokumentów to może się udać załatwić poświadczenia już po jednej rozprawie.

Jeżeli sąd postanowi o przyznaniu spadku możemy wtedy przerejestrować, zezłomować lub sprzedać pojazd.

Co w przypadku przerejestrowania samochodu po zmarłym?

Jeżeli posiadamy już niezbędne poświadczenia to przerejestrownie samochodu po osobie zmarłej jest już jak najbardziej możliwe, w tym celu będziemy musieli udać się do wydziału komunikacji w naszym mieście.

Trzeba przedstawić dokumenty, które poświadczą jak najwięcej informacji:

  • dowód własności pojazdu,
  • orzeczenie sądu (jeżeli było wymagane),
  • umowa darowizny (jeżeli posiadamy),
  • dokument tożsamości,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • wniosek o przerejestrowanie pojazdu,
  • kartę pojazdu,

Chcesz zezłomować samochód?💥
🚗Zadzwoń do nas 728 180 582!

Jakie są opłaty związane z przerejestrowaniem auta w 2022?

Jeżeli nasza dotychczasowa rejestracja jest widoczna. To jedyne koszta jakie musimy ponieść w tym wypadku to 81 złotych.‬

Jeśli chodzi o przerejestrowanie pojazdu oraz wydanie nowych dokumentów to sprawa znacznie się ułatwiła po pakiecie deregulacyjnym wprowadzonym w lutym 2022 roku.

Złomowanie samochodu po śmierci współwłaściciela

Ustawa ta zakłada zniesienie obowiązku zakładania nowych tablic rejestracyjnych (możemy uniknąć zmiany tablic w przypadku jeżeli samochód posiada już Polskie tablice rejestracyjne) oraz nalepek na przednią szybę auta. Dodatkowo nie istnieje potrzeba wyrabiania nowego dowodu rejestracyjnego.

Chcesz zezłomować samochód?💥
🚗Zadzwoń do nas 728 180 582!

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.