6 wrz 2022 2 min read

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych na czym polega?

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych na czym polega
Table of Contents

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych może być wyrażona w dowolnej formie – pisemnej bądź też ustnej. Warto jednak mieć świadomość tego, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości osoba, która publikuje fotografię musi być w stanie udowodnić, że była w posiadaniu takowej zgody.

Dlatego też dla celów dowodowych warto dopilnować, by umowa taka została zawarta na piśmie.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – na czym polega?

Przepisy ustawy o prawach pokrewnych i prawie autorskim mówią o tym, że wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych wymaga uzyskania zgody od osób, które widoczne są na fotografiach. Akt prawny nie określa, jaką formę musi przybrać taka zgoda – najważniejsze, by była ona możliwa do udowodnienia.

Dlatego też coraz większa liczba osób zamiast formy ustnej decyduje się na formę pisemną – nie musi być to odręcznie sporządzony dokument. Wystarczy SMS bądź też mail.

Kiedy nie trzeba posiadać zgody na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych?

Zdarzają się sytuacje, kiedy nie trzeba posiadać pozwolenia na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych. Przykładowo, kiedy widoczna na fotografii osoba jest modelką – otrzymała wynagrodzenie za pozowanie do zdjęcia – posiadanie zgody na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych nie jest wymagane.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Pozwolenia nie trzeba posiadać również w przypadku, kiedy uwieczniona na fotografii osoba jest osobą znaną, a jej wizerunek został uchwycony w związku z pełnioną przez nią funkcją. Przykładem takiej sytuacji są zdjęcia polityków.

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych nie jest również wymagana w sytuacji, kiedy na zdjęciu widoczny jest tłum osób, a uchwycona osoba jest jedynie szczegółem całości. Mowa tutaj o zdjęciach zgromadzeń, demonstracji publicznych czy też imprez masowych.

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych na czym polega

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych, a rodo - o czym warto pamiętać?

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych to nie jedyne pozwolenie, jakie trzeba uzyskać, aby móc wykorzystać czyjś wizerunek w celach reklamowych. Warto pamiętać o tym, że wizerunek to element, który jednoznacznie umożliwia zidentyfikowanie danej osoby, stąd też podlega ochronie określonej przez przepisy RODO.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

W związku z tym upublicznienie czyjegoś wizerunku jednoznaczne jest z przetwarzaniem jego danych osobowych, na co należy uzyskać osobną zgodę. Wystarczy do treści zgody na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych dopisać odpowiednią klauzulę – warto zadbać o to, by była ona przygotowana w prostej, jasnej i zrozumiałej formie.

Oczywiście, każda osoba, która wyraziła zgodę na wykorzystanie jej zdjęć do celów reklamowych, w każdej chwili może ją cofnąć. W takiej sytuacji jakiekolwiek wykorzystywanie jej wizerunku na zdjęciach jest niedozwolone.

Wycofanie zgody nie dotyczy jednak fotografii, które zostały opublikowane wcześniej – a to ze względu na to, że cofnięcie zgody nie wywołuje żadnych skutków na przeszłość – jedynie na przyszłość. Warto o tym pamiętać.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.