Zadośćuczynienie za naruszenie miru domowego

Zadośćuczynienie za naruszenie miru domowego

Niezgody w różnych kwestiach są bardzo często elementem konfliktów sąsiedzkich. Spory mogą dotyczyć różnych kwestii począwszy od walki o miejsce parkingowe na osiedlu, zbyt głośne zachowanie domowników bądź zwierząt.

Musimy na początek rozróżnić jedną kwestię. Czym innym jest walka o osiedlowe miejsce parkingowe, a zupełnie czym innym terroryzowanie sąsiadów.


W polsce znane są historie jak sąsiad znęcał się nad drugim sąsiadem przez lata, a sprawa sądowa ciągnęła się latami. Ciężko myśleć o tym, że takie sprawy ciągnięte są przez lata w demokratycznym państwie.

Link do wspomnianej sprawy sądowej prowadzonej przez uwagę.


Na jakie zadośćuczynienie może liczyć osoba, która wygra sprawę?

W zależności od strat fizycznych oraz moralnych zadośćuczynienie za naruszenie miru domowego wynosi w przedziale od 500 - 20000.00zł.

Sąd ocenia przede wszystkim czy doszło do naruszenia dobra osobistego oraz szkodliwość społeczną danego zachowania (mienie ruchome tj. np. rower, samochód itp.) w następnej kolejności sąd będzie rozpatrywał uszczerbek na zdrowiu psychicznym poszkodowanego.


Jakie zachowanie jest uważane podlega pod zakłócanie miru domowego?

Ważne jest, że zakłócanie miru domowego nie dotyczy tylko spraw z wtargnięciem do mieszkania lub na jego teren. Zachowania związane z nękaniem, zakłócaniem ciszy, wyzywaniem, grożeniem sąsiadowi.


Wszystkie pozostałe czynności tj. skakanie po podłodze, uderzanie w rury, krzyki w stronę szybu wentylacyjnego także zaliczają się do zakłócania miru domowego.

Podsumowując

Wszystkie niepokojące oraz aroganckie zachowania warto zgłaszać oraz próbować załagodzić póki można. Nie starajmy się eskalować konfliktu, a na samym początku spróbować go jednak załagodzić. Kiedy nie uda nam się załatwić sprawy polubownie sąd pozostanie ostatecznością.Wszystko ma swoją kolej.