4 wrz 2022 3 min read

Wykorzystywanie filmów z Youtube a prawa autorskie

Wykorzystywanie filmów z Youtube a prawa autorskie
Co może grozić za wykorzystanie filmu bez zgody właściciela?
Table of Contents

Youtube jest bardzo popularną platformą do streamowania. Można umieszczać na niej własny content lub oglądać filmy innych twórców i je komentować, lajkować, udostępniać. W przypadku osób zamieszczającym materiały na Youtube kluczowe jest to, aby były one unikalne lub dana osoba miała prawo do korzystania z nich.

Jeśli przesłany film nie został stworzony samodzielnie lub twórca nie ma pozwolenia na używanie cudzej treści, to niestety musi liczyć się z wystąpieniem problemów. Prawami autorskimi mogą być objęte zarówno firmy, jaki fragmenty programów, utwory muzyczne.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Wykorzystywanie filmów z Youtube a prawa autorskie – co warto wiedzieć?

Mogłoby się wydawać, że na Youtube można wstawiać dowolne treści, ale niestety w praktyce wygląda to inaczej. Trzeba liczyć się z rozmaitymi ograniczeniami ze strony platformy, nawet jeśli ktoś tworzy swój własny content. Problem pojawia się w momencie korzystania z treści objętych prawami autorskimi.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z warunkami regulaminu, na które każdy użytkownik serwisu Youtube musi wyrazić zgodę. Bez tego niemożliwe byłoby korzystanie z usług. Trzeba wobec tego zastanowić się, czy można rozpowszechniać materiały znajdujące się na Youtube, tworzyć na ich podstawie utwory niezależne. Nawet komercyjne wykorzystywanie treści jest ograniczone.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Można przykładowo umieszczać na stronach zewnętrznych nagrania dostępne na Youtube, ale muszą być one w oryginalnej wersji. Możliwe jest również udostępnianie wideo za pośrednictwem odtwarzacza youtube, na blogu lub innej witrynie zewnętrznej, chociaż nawet od tego są pewne wyjątki i trzeba liczyć się z zastrzeżeniami.

Należy mieć wyraźną zgodę na piśmie od obsługi Youtube, aby móc korzystać z jego zamieszonych treści w określony sposób.

Na co należy uważać przy wykorzystywaniu filmów z serwisu Youtube?

Jeżeli wykorzystuje się filmy z serwisu Youtube do celów prywatnych, to nie powinno być z tym żadnych problemów.

Pojawiają się one jednak, jeśli ktoś będzie chciał za ich pomocą pozyskać zlecenia, czerpać zyski z cudzej pracy. Nie mogą one znaleźć się w obrocie handlowym.

Najbezpieczniej jest przed zamieszczeniem filmów z Youtube w pierwszej kolejności uzyskać na to zgodę serwisu. Pozwoli to uchronić się przed wystąpieniem ewentualnych problemów. Należy dokładnie zapoznać się z zasadą prawną stosowaną na Youtube, która odnosi się do dozwolonego użytku.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞
Wykorzystywanie filmów z Youtube a prawa autorskie

Wiąże się ona z możliwością wykorzystywania materiałów chronionych prawami autorskimi bez zgody twórcy, czyli właściciela, osoby mającej do nich prawo. O dozwolonym użytku decydują przede wszystkim cel oraz charakter wykorzystania tego materiału, charakter utworu objętego prawami autorskimi, długość i znaczenie używanego fragmentu w odniesieniu do całości materiału oraz efekt rynkowy.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Kolejną kwestią jest to, że wytyczne dotyczące dozwolonego użytku są mocno zróżnicowane, w zależności od kraju. Jeśli ktoś chce uchronić się przed problemami z wykorzystaniem filmów z Youtube, które są objęte prawami autorskimi, to najlepszym rozwiązaniem będzie zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej od osób spejalizujących się w tej tematyece.

Warto także podkreślić, iż prawo w danym kraju może być bardziej lub mniej rygorystyczne dla osoby, która chciałaby wykorzystać dany materiał.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.