24 paź 2022 3 min read

W jakich zawodach nie można mieć tatuażu?

W jakich zawodach nie można mieć tatuażu
Table of Contents

Tradycja wykonywania tatuaży głęboko zakorzeniona jest w historii ludzkości i liczy sobie 1000 lat. Pomimo tego wciąż istnieją społeczeństwa, w których tatuaże nie są mile widziane. Tymczasem Badania wykazały, że co najmniej 10% osób dorosłych posiada przynajmniej jeden tatuaż. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak wygląda kwestia posiadania tatuażu a poszukiwania pracy.

Co mówi o tatuażach kodeks pracy?

Posiadacze tatuażu muszą zdawać sobie sprawę z tego, że tatuaż według kodeksu pracy nie powinien stanowić podstawy odmowy przyjęcia kandydata do pracy.

Niemniej jednak w miejscach, gdzie pracownik nawiązuje bezpośredni kontakt z klientem, a dress code jest ściśle określony, widoczny tatuaż może być dla pracodawcy pewnym problemem, a to dlatego, że podstawowym zadaniem pracownika jest dbałość o dobro zakładu pracy, co oznacza, że powinien powstrzymywać się od działań, które mogą godzić w dobre imię pracodawcy.

Trzeba pamiętać o tym, że tolerancja dla tatuażu wciąż jest w społeczeństwie ograniczona. Dlatego tatuaż na widocznej części ciała może być przez klienta negatywnie odebrany, co pośrednio przyczynia się do pogorszenia wizerunku firmy.

Trzeba powiedzieć jasno – obecność tatuażu nie powinna wpływać na to, jak dany kandydat zostanie oceniony na rozmowie o pracę. Niemniej jednak, uzależnione jest to od kilku czynników, takich jak choćby widoczna tatuażu, jego styl, estetyka, a także rodzaj wykonywanej pracy. Na szczęście coraz częściej tatuaż nie jest czynnikiem, który mógłby dyskwalifikować kandydata do pracy.

W jakich zawodach nie można mieć tatuażu?

Pomimo tego że tolerancja dla tatuaży wzrasta z roku na rok, to jednak nie w każdym zawodzie ten typ ozdoby ciała będzie mile widziany. Na szczęście badania wykazały, że zaledwie 6% spośród osób posiadających tatuaże w widocznej części ciała, dostało z tego powodu odmowę zatrudnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Można więc śmiało powiedzieć, że niekoniecznie sam rodzaj zawodu wpływa na odmowę utrzymania zatrudnienia.

Coraz częściej chodzi tu indywidualne preferencje potencjalnego pracodawcy. Uznaje się jednak, że osoby zatrudnione na wysokie stanowiska nie powinny mieć tatuaży w widocznym miejscu – mowa tutaj między innymi o głównych księgowych, menadżerach w wielkich firmach, dyrektorach finansowych, a także wszystkich innych pracownikach, których wizerunek ma ogromne znaczenie na co dzień.

Oczywiście, mowa tutaj wyłącznie o tatuażach widocznych na pierwszy rzut oka. Ozdoby na ciele, które nie są widoczne spod ubrania, nie są żadną przeszkodą.

Niemniej jednak od kilku lat można zauważyć rosnącą tolerancję dla tatuażu w różnego rodzaju zawodach – także jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, branżę IT czy marketing. Wszystko zależy od okoliczności i podejścia potencjalnego pracodawcy.

W jakich zawodach nie można mieć tatuażu

Jak wygląda kwestia tatuaży w służbach mundurowych?

Jeszcze w latach 90-tych uznawano, że kandydat do pracy w policji nie powinien posiadać żadnego tatuażu. Na szczęście dzisiaj nieco się to zmieniło i kwestia tatuaży w przypadku pracy w służbach mundurowych traktowana jest bardzo indywidualnie. Pod uwagę bierze się głównie znaczenie tatuażu.

Osoby, które zdecydowały się na tatuaż budzący negatywne uczucia – pistolet, trupią czaszkę bądź też wulgarne napisy, na pewno nie zostaną zaakceptowane przez komisję, która decyduje o tym, czy młody człowiek będzie mógł podjąć pracę w policji.

Dlatego też kandydaci do szkoły oficerskich powinni zastanowić się kilkukrotnie przed podjęciem decyzji o wykonaniu tatuażu – może okazać się, że nie wpłynie on pozytywnie na ich wizerunek. Niestosowny wzór tatuażu może skutecznie uniemożliwić rozpoczęcie kariery w służbach mundurowych.

Podsumowując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jakich zawodach nie można mieć tatuażu. O tym, czy dany kandydat zostanie przyjęty do pracy, decyduje pracodawca – a ten do kwestii malunków na ciele może mieć bardzo różny stosunek. Na szczęście coraz częściej właściciele firm nie zwracają uwagi na obecność tatuaży u swoich potencjalnych pracowników, biorąc pod uwagę jedynie ich kwalifikacje i wartość, jaką mogą dodać do firmy.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.