26 wrz 2022 3 min read

Posługiwanie się fałszywym dokumentem📇

Posługiwanie się fałszywym dokumentem
Table of Contents

Rozwój ludzkości niesie ze sobą coraz więcej wynalazków. Dotyczy to również kwestii przetwarzania i przechowywania danych osobowych każdego z nas. Dziś bez dowodu osobistego, a co za tym idzie, bez peselu oraz innych informacji, takich jak numer telefonu czy adres e-mail, ciężko załatwić jakąkolwiek sprawę.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Posługiwanie się fałszywymi dokumentami jest nadaniem autentycznemu, istniejącemu naprawdę dokumentowi treści innej, niż ta, która została mu nadana pierwotnie. Nie ma różnicy, jak wielka jest to zmiana i jaki ma ona charakter, bowiem jest to zmiana dokonana w przeznaczeniu dokumentu, który jest autentyczny.

Czy warto posługiwać się fałszywym dokumentem?

Nie warto. Nawet jeśli przynosi nam to duże korzyści majątkowe. Prędzej czy później osoba posługująca się fałszywym dokumentem zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, która to wiąże się z tym, że posługiwanie się fałszywym dokumentem może skończyć się bezwzględną karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Jest to przestępstwo zagrożone karą, o której mówi artykuł 270 § 1 kodeksu karnego: "Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

Co ważne, za wyżej wymienione przestępstwo nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności osoba, która używała fałszywego dokumentu nie mając o tym wiedzy, czyli czyniąc to nieumyślnie.

Oznacza to tyle, że nie ma ona wiedzy na temat tego, że dokument jest fałszywy, zatem odpowiedzialność za przestępstwo jej nie dotyczy. Fałszerstwo materialne niezwykle często wiąże się z oszustwem, kradzieżą lub też tak zwanym oszustwem kredytowym.

Czym jest fałsz materialny?

Przestępstwo to występuje dość często i jest popełniane stosunkowo wiele razy przez osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, że nie dotyczy ta kwestia osób będących w składzie kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jak również przedstawicielem handlowym, czy osobą uprawnioną do wystawiania dokumentów, czy też posługiwania się nimi.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Owo przestępstwo może również występować w postaci wypełniania wystawionego przez daną osobę blankietu niezgodnie z jej wolą. Niezwykle często przestępstwo to jest popełniane poprzez „niewinne” podpisanie jednej z kart danej umowy za kontrahenta, który po prostu mógł zapomnieć ją zaparafować. Fałsz materialny może również przybierać postać podpisania czyimś nazwiskiem dokumentu W-Z bądź faktury.

Na czym polega przerabianie dokumentów?

Przerabianie dokumentów jest nadaniem autentycznemu, istniejącemu naprawdę dokumentowi treści innej, niż ta, która została mu nadana pierwotnie. Nie ma różnicy, jak wielka jest to zmiana i jaki ma ona charakter, bowiem jest to zmiana dokonana w dokumencie, który jest autentyczny. Co istotne, przerabianie pism może być dokonane w rozmaity sposób, na przykład poprzez:

  • dopiski,
  • nanoszenie poprawek,
  • sporządzenie nowej umowy, która będzie miała w jakiejś części zmienioną treść.

Co ważne, za wyżej wymienione przestępstwo nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności osoba, która używała zmienionego bezprawnie dokumentu nie mając o tym wiedzy, czyli czyniąc to nieumyślnie.

Oznacza to tyle, że nie ma ona wiedzy na temat podrobienia czy przerobienia dokumentu, zatem odpowiedzialność za przestępstwo jej nie dotyczy. Fałszerstwo materialne niezwykle często wiąże się z oszustwem, kradzieżą lub też tak zwanym oszustwem kredytowym.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Przykłady, gdzie można być oszukanym przez osobę z fałszywym dokumentem

Tak naprawdę wszędzie. Osoba, która posiada fałszywy dokument (co jest nomen omen częstym wątkiem w filmach akcji przez co temat zna prawie każdy) może oszukać w następujących sytuacjach:

  • Bardzo często osoby posługujące się fałszywym dokumentem, czyli inaczej mówiąc tożsamością dzwonią do potencjalnych ofiar podając się po prostu za inną osobę. Czyli można być oszukanym na przykład podczas rozmowy telefonicznej,
  • Kolejną sytuacją gdzie może dojść do oszustwa przez osobę posługującą się fałszywym dokumentem jest sieć komputerowa. Może to być nieuczciwy sprzedawca, fałszywy sklep internetowy czy ktoś, komu udało się w inny sposób wyłudzić od nas pieniądze,
  • Następną sytuacją gdzie można być oszukanym przez osobę z fałszywym dokumentem jest: Jesteśmy na zakupach i stoi pod sklepem osoba z identyfikatorem i zbiera pieniądze na niby chore dziecko. Słowo niby jest tu kluczowe. Może posługiwać się bowiem sfałszowanymi dokumentami i tym samym wyłudzić pieniądze często o znacznej kwocie od osób mających dobre serca i chcących pomóc komuś w potrzebie.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.