Jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa?

Jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa?
Saúl Bucio

Warto wiedzieć, że rozprawę o ustalenie ojcostwa może wytoczyć kilka osób. Powództwo przeciwko ojcu składa dziecko, matka bądź też prokurator. Możliwe jest jednak, że sprawę o ustalenie ojcostwa może rozpocząć również potencjalny ojciec. Obok uznania ojcostwa jest to drugi sposób na ustalenie ojcostwa dziecka pochodzącego spoza małżeństwa.


Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa w sądzie?

Sprawę będzie rozpatrywał sąd rejonowy, w okręgu którego mieszka osoba pozwana. Potrzebne jest przeprowadzenie procesu, by móc ustalić ojcostwo dziecka. Wiele osób zastanawia się, jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa. Otóż, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, dlatego warto wiedzieć, jak będzie wyglądać jej całość.

Przede wszystkim, te osoby, które w sprawie o ustalenie ojcostwa zdecydują się na skorzystanie z pomocy adwokata, muszą udzielić mu potrzebnego pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy.

sprawa o ustalenie ojcostwa
Tingey Injury Law Firm

Bardzo ważne jest, by każda osoba, która została wezwana do osobistego stawiennictwa, pojawiła się na rozprawie. W przeciwnym przypadku sąd może nałożyć na nią grzywnę, a także nakazać przymusowe doprowadzenie do sądu. Niemniej jednak, rozprawa odbędzie się niezależnie od tego, czy jej strony się pojawiły.

Sąd, który rozpatruje ojcostwo musi przeprowadzić postępowanie dowodowe. W trakcie przewodu sądowego sąd przesłucha świadków, którzy mogą wnieść informacje istotne dla sprawy. Oczywiście, zostaną one w odpowiedni sposób zweryfikowane.


Jakich pytań spodziewać się w sądzie?

Matka, która składa do sądu pozew o ustalenie ojcostwa, może spodziewać się różnych pytań, które mają na celu udowodnienie, że prawdopodobnym jest, że pozwany jest rzeczywiście ojcem dziecka. Pytania mogą więc dotyczyć bardzo intymnych aspektów życia – historii relacji, a także współżycia.

Pytania będą także kierowane oczywiście do mężczyzny. Bardzo częsta jest sytuacja, w której  panowie zaprzeczają możliwości swojego ojcostwa. W tej sytuacji sąd bardzo często otrzymuje sprzeczne ze sobą informacje, które musi zweryfikować.


W jaki sposób rozstrzyga się sprawy o ustalenie ojcostwa?

Z racji tego, że obecnie dostępne są wiarygodne badania DNA, które mogą w 100% potwierdzić lub zaprzeczyć ojcostwu, najczęściej są one podstawą wyroku. Wcale nie trzeba czekać na zlecenie sądu, tego typu badanie można przeprowadzić z własnej inicjatywy.

Badanie nie może być anonimowe i powinno być przeprowadzone z protokolarnym pobraniem materiału. Tylko wtedy jego wynik może być uwzględniony przed sądem.


Sąd bardzo często zleca wykonanie badania DNA. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, w której obie strony procesu podają sprzeczne ze sobą informacje, a ustalenie ojcostwa na ich podstawie jest zwyczajnie niemożliwe. Pobieraniu materiału towarzyszy sporządzenie protokołu, w którym zamieszczone będą dane stron, a także podpisy świadków.

Podsumowując, to jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa, będzie zależne od tego, jak ta sprawa wygląda. Sytuacja jest prosta, kiedy kobieta i mężczyzna są zgodni co do domniemanego ojcostwa dziecka. Wtedy wystarczy zazwyczaj jedna rozprawa, aby pomyślnie zakończyć postępowanie.


Lukasz B.
Wszystko ma swoją kolej.