11 cze 2022 2 min read

Jak wygląda kwestia dziedziczenia po rodzicach?

Jak wygląda kwestia dziedziczenia po rodzicach?
Table of Contents

Śmierć rodziców jest bez wątpienia jedną z najtrudniejszych sytuacji życiowych. Niestety bardzo często problem pogłębia się, kiedy dochodzi do załatwiania spraw spadkowych.

Warto wiedzieć, w jaki sposób odbywa się podział majątku po śmierci rodziców, a także co powinny wiedzieć w takiej sytuacji dzieci.

dziedziczenie po rodzicach

Co warto wiedzieć, jeśli chodzi o podział majątku po śmierci rodziców?

Kiedy umierają rodzice, to ich majątek zgodnie z prawem jest dziedziczony przez dzieci. Do najważniejszych kwestii należy to, czy rodzice zdążyli spisać przed śmiercią testament. Jeśli tak, sprawa jest znacznie ułatwiona, a dziedziczenie odbywa się zgodnie z zapisami w nim umieszczonymi.

Bardzo często sytuacja komplikuje się, jeśli testamentu nie ma. Zgodnie z polskim prawem masa spadkowa w takiej sytuacji podzielona jest pomiędzy dzieci oraz małżonka zmarłej osoby.

Jak wygląda podział majątku po rodzicach?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wysokość spadku nigdy nie jest stała i zależna jest od tego, jakim majątkiem dysponowali rodzice w ciągu życia. Podział spadku nigdy nie jest prostą sprawą, ponieważ dzieciom zmarłych rodziców należą się równe części majątku.

Oczywiście, pod uwagę nie bierze się sentymentalnej wartości pozostawionych przez zmarłych rzeczy, lecz jedynie wartość materialną.

Idealną sytuacją jest taka, kiedy dzieci pomiędzy sobą ustalają, jak podzielić spadek, by każdy był zadowolony. Dobrze jest tego dokonać jeszcze przed wizytą w sądzie bądź też u notariusza. W taki sposób można znacznie skrócić postępowanie spadkowe i uniknąć kłótni.

Nie ma co ukrywać, że głównym przedmiotem sporów, jeśli chodzi o sprawy spadkowe, z reguły są nieruchomości. W przypadku, gdy rodzice nie pozostawili testamentu, wartość nieruchomości powinna zostać podzielona równo pomiędzy dzieci. W przypadku sporządzenia przez osoby zmarłe testamentu, nieruchomość przechodzi w ręce tych osób, które zostały w nim wskazane.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wcale nie musi być to członek rodziny – zdarzają się sytuacje, w których zmarły jako osobę dziedziczącą mieszkanie wskazuje osobą niespokrewnioną.

💡
Zobacz ile kosztuje badanie wariografem we wpisie:
Ile kosztuje badanie wariografem?

O czym jeszcze warto pamiętać, jeśli chodzi o podział majątku?

Dzieci rodziców, którzy za życia posiadali różnego rodzaju długi i zobowiązania finansowe, bardzo często boją się odziedziczenia tych problemów. Warto więc wiedzieć, że po śmierci rodziców dziecko ma aż 6 miesięcy na to, by przyjąć bądź też odrzucić spadek.

podział majątku po rodziach

Warto także wiedzieć, że osoby, które zostały pominięte w testamencie, niekoniecznie muszą zostać z niczym. W ciągu 5 lat od śmierci rodziców mogą one ubiegać się o otrzymanie zachowku. Bardzo ważne jest, że muszą być to spadkobiercy ustawowi.

Rekompensata pieniężna zostanie wypłacona od osób, które otrzymały swój udział w majątku zmarłych poprzez wskazanie ich w testamencie.

Podsumowując, podział majątku po śmierci rodziców nigdy nie jest sprawą łatwą, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudny czas żałoby. Warto postarać się o nawiązanie porozumienia, które znacznie skróci i ułatwi postępowanie spadkowe.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.