22 mar 2023 3 min read

Ile kosztuje utrzymanie więźnia w Polsce?

Ile kosztuje utrzymanie więźnia w Polsce?
Table of Contents

W dzisiejszych czasach utrzymanie więźnia jest jednym z najdroższych sektorów w systemie wydatków publicznych. Na utrzymanie więźnia składa się kilka istotnych czynników:
– zatrudnienie pracowników,
– koszt utrzymania budynków,
– koszt wyżywienia więźniów itd.

Nie wspominając także o modernizacji oraz utrzymaniu wszelkich maszyn czy pojazdów służby więziennej.

Co składa się na koszt utrzymania więźniów?

Warto zastanowić się, ile tak naprawdę kosztuje utrzymanie jednego więźnia i jakie są główne czynniki wpływające na te koszty.

Ile kosztuje utrzymanie więźnia w Polsce?

Wyżywienie

Wyżywienie więźnia jest jednym z najbardziej kosztownych elementów jego utrzymania. W większości krajów, państwo jest odpowiedzialne za zapewnienie więźniom trzech posiłków dziennie, zazwyczaj o określonych wartościach odżywczych.

W Polsce wyżywienie jest rozpisane według specjalnej ustawy. (Link do ustawy.)

Minimalny koszt, w zależności od rodzaju, waha się od 3,20 zł do 5,80 zł za posiłek. 💲

Odzież

Zakład karny ma obowiązek zapewnić więźniowi odzież odpowiednią do pory roku, bieliznę oraz obuwie (jeśli skazany nie chce lub nie może korzystać z własnych). Co więcej, jeśli skazany opuszcza więzienie na krótki okres (np. na przepustkę), zakład karny także ma obowiązek zapewnić mu odpowiedni ubiór.

W doktrynie prawniczej podnosi się, że obowiązek zakładu dotyczy także odzieży specyficznej ze względu na wyznawaną religię (turbany, jarmułki).

Środki higieny

W więzieniach, gdzie warunki sanitarno-higieniczne mogą być trudne, zapewnienie więźniom odpowiednich środków higieny jest szczególnie ważne. Więźniowie powinni mieć dostęp do mydła, szamponu, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, grzebieni i innych podstawowych środków higieny.

Powinni również mieć dostęp do czystej wody i odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej. Więźniowie mają także prawo do uzupełniania otrzymanych środków oraz prania rzeczy, które się wybrudziły (pościel, bielizna, ręczniki).

Według niektórych szacunków środki higieny kosztują zakład karny 3 500 zł miesięcznie.💲

Przybory

W skład kosztów utrzymania więźniów wchodzi także indywidualne:
– (sztućce, talerze, kubki),
– (łóżka, szafy, materace).

Przybory służące do jedzenia są bezzwrotne, natomiast pozostałe sprzęty muszą być co kilka lat wymieniane.

Szacunkowe koszty na przybory: 5 000 - 7 000 zł / miesięcznie. 💲

Opieka zdrowotna

Więzień ma prawo do opieki zdrowotnej na takim samym poziomie, jak osoba spoza więzienia. Państwo ponosi wszelkie koszty:

  • konsultacji medycznych także tych z psychologiem,
  • leków, hormonów,
  • hospitalizacji więźniów

Koszt ciężki do oszacowania. 💲

Edukacja więźnia

W więzieniu, edukacja jest szczególnie ważna, ponieważ może pomóc więźniom w przystosowaniu się do życia po wyjściu na wolności, poprawie ich umiejętności i zdolności, a także zmniejszeniu ryzyka powrotu do przestępczości.

Dlatego więźniowie mają prawo do korzystania z różnych form edukacji, takich jak szkoły, kursy i szkolenia zawodowe, biblioteki i zajęcia kulturalne.

Państwo finansuje wszelakie koszty

  • kursów, materiałów edukacyjnych,
  • koszty dostępu do mediów (TV) oraz książek,
  • maszyny do ćwiczeń fizycznych np. orbitrek, sztangi.

Szacunkowe koszty na przybory: 4 000 - 11 000 zł / miesięcznie. 💲

Ile płacimy za utrzymanie więźniów

Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje oficjalnych danych dotyczących kosztów utrzymania więźniów. Oczywiście musimy także wziąć pod uwagę rodzaje zakładów karnych, których w zależności od rodzaju, koszt utrzymania jest diametralnie różny.

W Polsce szacowany koszt utrzymania jednego więźnia w 2021 roku wynosił średnio około 75 złotych dziennie, co w skali roku daje kwotę około 27 375 złotych w przełożeniu na jednego więźnia.

Oprócz tego musimy także uwzględnić koszt utrzymania personelu oraz samej nieruchomości. W Polsce istnieje około 100 zakładów karnych oraz służba więzienna zatrudnia 28 tyś osób, średnie wynagrodzenie funkcjonariuszy waha się pomiędzy 3320 - 5000 zł brutto.

Więc koszt obsługi personelu to koszt ok 100mln zł rocznie. 💲

Ile płacimy za utrzymanie więziennictwa rocznie?

Roczny koszt utrzymania więźniów w Polsce można oszacować na mniej więcej 3 mld złotych.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.