Czy można zadzwonić do więźnia?

Czy można zadzwonić do więźnia?

Rodzina nie może zadzwonić do osadzonego podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Jedynie sam osadzony może do nas zadzwonić.


Ile razy może dzwonić więzień do rodziny lub adwokata?

Obecnie więzień ma prawo tylko do jednego kontaktu telefonicznego w tygodniu.


Ile razy może dzwonić osoba tymczasowo aresztowana do rodziny lub adwokata?

Niestety, w przypadku osoby tymczasowo aresztowanej, sprawa wygląda identycznie jak w przypadku osoby osadzonej.

Czy istnieje jakaś inna forma kontaktu z osadzonym?

Tak, możemy także kontaktować się z osadzonym listem tradycyjnym.

W zależności od odbywanego wyroku może on:
–  otrzymać dwa listy i wysłać jeden (osadzony karnie),

–  otrzymywać i wysyłać jeden list na tydzień (więźniowie karani aresztem bądź osadzeni w twierdzy).


Lukasz B.
Wszystko ma swoją kolej.