9 maj 2022 2 min read

Działanie na szkodę spółki przykłady

Przykładowe działania na szkodę spółki z.o.o
Table of Contents

Działanie na szkodę spółki może dotyczyć zarówno właściciela, członka zarządu spółki jak i jego pracownika. Może ono następować w wyniku przypadku lub umyślnego zachowania.

Działanie na szkodę spółki

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej nie jest prostą sprawą. Rozpoczynając swoją przygodę z przedsiębiorczością po ówczesnym zarejestrowaniu firmy powinniśmy wiedzieć jakie działania możemy wykonywać, a których wręcz przeciwnie.

W wyniku nierozsądnych działań możemy doprowadzić do tzw. działania na szkodę spółki. Oczywiście rozwój firmy to bardzo często ryzyko, nie powinniśmy jednak przekraczać linii, aby nie narażać swojej spółki na poważne szkody finansowe czy prawne.

Jeżeli dojdzie do raczącego zaniechania funkcjonowania spółki, sąd będzie musiał indywidualnie rozpatrzyć sprawę i okoliczności, które doprowadziły firmę na skraj upadłości.

Działanie na szkodę spółki przykłady

Działanie na szkodę spółki - przykłady

Przykładowe działania szkodzące spółce:
przekazywanie ważnych informacji, które mogą zaszkodzić funkcjonowaniu spółki,
– zaciąganie kredytów pod korek (bez wcześniejszego przemyślenia tego działania),
– nie płacenie podatków,
– fałszowanie danych i informacji o stanie i kondycji firmy,
– prowadzenie drugiej działalności, która działa na szkodę spółki,
– niespłacanie zaciągniętych kredytów,
– tworzenie zbyt wielu stanowisk pracy,
– wyprowadzanie pieniędzy ze spółki zamiast spłacanie zaciągniętych obowiązków finansowych (np. spłacania raty kredytu na samochód).

Podsumowując

Zaczynając przygodę z prowadzeniem spółki powinniśmy porozmawiać z osobami, które doradzą nam oraz powiedzą jakie działania możemy podejmować, a od których powinniśmy trzymać się z dala.

Pamiętajmy także, że jeżeli finalnie zadziałamy na szkodę spółki lub innej formy działalności, możemy przedstawić wyniki uprzednio przeprowadzonej konsultacji jako dowód w sprawie, aby obronić się przed ewentualnymi konsekwencjami. Jako przedsiębiorca nie musimy przecież znać się, na każdym aspekcie prawnym.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.