3 cze 2022 2 min read

Czym się różni radca prawny od adwokata?

Czym się różni radca prawny od adwokata
Table of Contents

Radca prawny i adwokat to dwa różne zawody, choć wiele osób w dalszym ciągu uważa, że tych tytułów można używać zamiennie. Znajomość specyfiki obu zawodów jest szczególnie istotna w sytuacji, w której trzeba zmierzyć się z jakimś problemem natury prawnej. Wiedza ta pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy.

Kiedy należy skorzystać z pomocy adwokata, a kiedy radcy prawnego?

Kiedy warto zwrócić się po pomoc do adwokata?

Adwokat jest osobą o wykształceniu wyższym, którym obowiązkowo musiał ukończyć aplikację adwokacką oraz zdać egzamin potwierdzający zdobycie uprawnień do pracy w zawodzie. Adwokat nie tylko zajmuje się udzielaniem porad z zakresu prawa, ale również na życzenie klientów sporządza opinie czy akty prawne, a także reprezentuje ich przed organami administracji.

adwokat a radca prawny

Zakres pomocy adwokata jest bardzo szeroki i uwzględnia między innymi wsparcie z obszaru:

  • prawa cywilnego (między innymi prawa własności, zobowiązań spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych),
  • spraw administracyjnych (porady, opinie, pisma, wnioski odwołania),
  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej, podział majątku, ustalenie ojcostwa).
    Adwokaci pracują w kancelariach prawnych, prowadząc własną działalność gospodarczą bądź będąc członkiem spółki.

Kim jest i czym się zajmuje radca prawny?

Radca prawny, podobnie jak adwokat, by pracować w zawodzie, musi mieć wykształcenie prawnicze, ukończyć aplikację radcowską, zdać egzamin i zostać wpisany na listę radców prawnych. Warto zaznaczyć również, że każdy radca prawny dla ochrony interesów swoich klientów jest zobowiązany przepisami prawa do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

radca prawny a adwokat

Głównym zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy osobom z problemami natury prawnej. Dodatkowo, jeżeli jest taka potrzeba, sporządza on wszelkiego rodzaju pisma czy opinie, może również opiniować umowy, które budzą u jego klientów wątpliwości. Radca prawny może również reprezentować swoich klientów przed sądem czy organami administracji publicznej.

Co łączy adwokata i radcę prawnego?

Choć radca prawny i adwokat to dwa zupełnie odmienne zawody, to jednak jest wiele kwestii, jakie je łączą. Przede wszystkim w obu przypadkach niezbędne jest wykształcenie wyższe i odpowiednio wysokie kwalifikacje.

Oba zawody są niezależni i samodzielne, a ich wykonawcy ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną, jeżeli w czasie wykonywania obowiązków zawodowych popełnią poważne błędy. Kolejna kwestia, jaka łączy oba przypadki to konieczność dochowania tajemnicy zawodowej.

Różnica pomiędzy radcą prawnym adwokatem

Jeszcze do niedawna jedyną różnicą pomiędzy radcą prawym a adwokatem było to, że wyłącznie ten ostatni mógł reprezentować swoich klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych, a także miał uprawnienia do prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Obecnie przepisy są już znowelizowane, co pozwala radcom prawnym rozwiązywać problemy prawa rodzinnego, a także reprezentować klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Obecnie najważniejszą rocznicą pomiędzy zawodem adwokata a radcy prawnego polega na tym, że ten ostatni może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u wybranego przedsiębiorcy. W przypadku adwokata wykonywanie zawodu możliwe jest wyłącznie poprzez prowadzenie działalności gospodarczej czy uczestnictwa w spółce.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.