6 wrz 2022 2 min read

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na kredyt hipoteczny?

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na kredyt hipoteczny?
Table of Contents

Rozdzielność majątkowa to stan, w którym każdy małżonek dysponuje odrębnym majątkiem i w dowolny sposób może nim zarządzać. Warto wiedzieć, jak przedstawia się kwestia kredytu hipotecznego w sytuacji rozdzielności majątkowej.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Rozdzielność majątkowa – co to jest?

Rozdzielczość majątkowa to stan przeciwny do małżeńskiej wspólności majątkowej. Jest to taki rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego, w którym każdy małżonek posiada własny majątek i dysponuje nim według własnego uznania. Warto wiedzieć, że rozdzielność może być ustalona w drodze wyroku sądu bądź też przy pomocy aktu notarialnego.

Ustrój ten obowiązywał będzie od dnia podpisania umowy. Przykładowo jeśli w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnością majątkową jedno z małżonków kupi auto, automatycznie przechodzi ono do majątku wspólnego. Jeśli jednak małżeństwo podpisało umowę o małżeńskiej rozdzielności majątkowej, pojazd należy wyłącznie do tej osoby, która za niego zapłaciła.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny - jak to wygląda?

Trzeba pamiętać o tym, że rozdzielczość majątkowa przy kredycie hipotecznym jest jak najbardziej możliwa. Nawet jeśli małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, wspólnie mogą wnioskować o kredyt hipoteczny w banku. Oczywiście, każdy z małżonków może również złożyć wniosek kredytowy indywidualnie.

Jakie małżonkowie posiadają podpisaną rozdzielność majątkową, w przypadku składania wniosku o kredyt hipoteczny muszą ustalić między sobą, jaki procent nieruchomości będzie posiadało każde z nich. Oczywiście, standardowy podział to 50% na 50%, jednak nie jest to żadną regułą.

Trzeba mieć świadomość tego, że w takiej sytuacji bank przy wliczaniu zdolności kredytowej weźmie pod uwagę zobowiązania, dochody oraz historię kredytową każdego małżonka z osobna. Zdarza się, że niektóre banki wymagają, aby rozdzielność majątkowa została ustanowiona co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na kredyt hipoteczny

Wszystko dlatego, że jeszcze do niedawna powszechna była praktyka, kiedy to małżeństwo decydowało się na rozdzielność majątkową ze względu na to, że jeden z małżonków znacząco obniżał zdolność kredytową drugiej osoby.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Jak wygląda indywidualne wnioskowanie o kredyt hipoteczny przy rozdzielności majątkowej?

W przypadku rozdzielności majątkowej jeden z małżonków może zdecydować się na samodzielne wzięcie kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji będzie musiał poddać się standardowej procedurze bankowej dla indywidualnego kredytobiorcy.

Bank zdolność kredytową wyliczy wyłącznie na podstawie jego zobowiązań finansowych oraz dochodów. Finansowana nieruchomość przejdzie wyłącznie na jego własność, z tym że będzie on jedyną osobą odpowiedzialną za terminową spłatę kredytu.

Wbrew pozorom, kredyt hipoteczny i rozdzielność majątkowa wcale się nie wykluczają. Osoby, które podpisały intercyzę, równie łatwo mogą otrzymać kredyt hipoteczny, jak te, które takowej nie posiadają. Małżeństwa, które nie wiedzą, czy kredyt hipoteczny jest dla nich korzystnym rozwiązaniem, mogą zdecydować się na skorzystanie z pomocy eksperta.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.