26 lip 2022 1 min read

Czy podsłuch w pracy jest legalny?

Czy podsłuch w pracy jest legalny?
Table of Contents

Zastanawiałeś się kiedyś czy Twój pracodawca w momencie kiedy zostałeś już zatrudniony, oczywiście podpisując umowę w pośpiechu mogłeś nie zauważyć w amoku lub pośpiechu, że pośród dokumentów znajduje się klauzula o podsłuchiwaniu pracowników, a swoim podpisem wyraziłeś na to zgodę.

Czy podsłuch w pracy jest w ogóle legalny?

Tak jest legalny, ale tylko w przypadku jeżeli pracodawca podczas rozmowy poinformuje bądź zapyta Cię przed podjęciem pracy.

Co grozi pracodawcy za umieszczenie podsłuchu w miejscu pracy bez zgody pracownika?

Podsłuchiwanie pracownika bez jego wiedzy pracownika jest nielegalne, a grozi za to kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

Gdzie w pracy może znajdować się podsłuch?

Podsłuch może znajdować się już nawet w rzeczach biurowych typu długopis. Może on także znajdować się w puszkach instalacyjnych bądź urządzeniach, na którym pracuje pracownik tj. komputer, laptop czy telefon.

Jak wykryć czy u mnie w pracy jest stosowany podsłuch?

Nie da się tego sprawdzić łatwo, bez użycia urządzeń wykrywających fale radiowe czy przepływ prądu elektrycznego będzie cięzko. Istnieją aplikacje, które pozwolą sprawdzić czy do np. WI-FI jest podłączona jakaś kamerka. Możemy tego dokonać np. przez aplikację Fing.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.