15 lis 2022 1 min read

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Co grozi za niepłacenie alimentów?
Table of Contents

Na przestrzeni lat w Polsce bardzo dużo wzrósł odsetek par, które wzięły rozwód, a co za tym idzie, któryś z rodziców musiał przejąć opiekę nad dzieckiem.

Z prawnego punktu widzenia rodzic, któremu zostało prawnie zlecone opiekowanie się dzieckiem bądź dziećmi powinien otrzymywać od byłego partnera alimenty w zależności od dochodów jednak nie zawsze tak się dzieje.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Za niepłacenie alimentów grozi kara grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności do 1 roku. Zazwyczaj jednak sądy stosują karę grzywny.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Wygrałam/em sprawę w sądzie i nadal nie otrzymuję alimentów co wtedy?

Jeśli były partner nie wywiązuje się z wyroku ustalonego przez sędzine to w takim przypadku możemy zgłosić się do funduszu alimentacyjnego.

Jeżeli otrzymamy takowe świadczenie nasz były partner będzie zobligowany do zwrotu całości kwoty wypłaconej nam poprzez wyżej wymieniony fundusz i będzie ścigany do wyegzekwowania tej kwoty.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.