5 maj 2022 1 min read

Jaka jest odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych?

odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych
Table of Contents

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że można pociągnąć do odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych. Osoby na stanowiskach urzędniczych muszą stosować się za każdym razem do protokołów i nie mogą nadużywać swoich przywilejów.

Osobiście znam sprawę urzędniczki, której zostało udowodnione nadużycie swoich przywilejów. Osoba ta straciła pracę oraz została grupowo pozwana za szkodę około 10 przedsiębiorców.

Nie skończyło się to dobrze dla tej osoby.
prawo do obrony przed działaniem urzędnika

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą pamiętaj, że ty także masz swoje prawa. Dobry nawyk to nagrywanie działania funkcjonariuszy publicznych, możemy to robić nie tylko w stosunku do policji, ale także urzędników ze skarbówki, ZUSu czy innego instytutu.

Jaka jest odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych?

Z uwagi na bardzo odpowiedzialne stanowisko oraz podejmowanie kluczowych decyzji w przypadku funkcjonowania firm oraz osób prywatnych funkcjonariusze publiczni odpowiadają na podstawie przepisów karnych oraz tzw. katalogu czynów zabronionych.

Funkcjonariusze mogą popełnić wiele różnych przestępstw, nie ma oddzielnego kodeksu prawnego, który obowiązywałby wyłącznie osoby pełniące funkcje publiczne.

Osoby publiczne tak samo jak osoby prywatne podlegają pod kodeks karny. Znajdziemy w nim paragrafy dotyczące przekroczenia uprawnień przez osoby pełniące funkcje urzędnicze.

Jakich przestępstw najczęściej dopuszczają się funkcjonariusze publiczni?

Są to przede wszystkim przestępstwa związane z:

  • składaniem fałszywych zeznań,
  • przyjmowanie korzyści majątkowej,
  • łapówkarstem,
  • nadużywaniem swoich uprawnień,
  • utrudnianiem przetargów organów publicznych.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.