3 sie 2022 1 min read

Czy wchodzenie na strony od 18 lat jest karalne?

Czy wchodzenie na strony od 18 lat jest karalne?
Strony dla osób powyżej 18 roku życia są zazwyczaj zabezpieczone w słaby sposób
Table of Contents

W internecie istnieją treści, których nie powinny być osiągalne dla najmłodszych. W zależności od tematyki danej strony, weryfikują one w mniejszym lub większym stopniu wiek swoich użytkowników.

W większości strony stosują wyłącznie zabezpieczenie w postaci pytania o wiek osoby, zanim wejdzie na stronę. "Zabezpieczenie" to pełni tylko i wyłącznie jedną funkcje, a chroni ona tylko i wyłącznie obsługę oraz administrację danej strony od odpowiedzialności prawnej.

Czy wchodzenie na strony od 18 lat poniżej tego wieku jest karalne?

Dla samej osoby, która jest poniżej 18 roku życia i postanowi wejść na takie strony nie ma przewidzianych żadnych kar.

Inaczej sprawa wygląda dla osób, które takie treści przedstawiają dla osób poniżej pełnoletności.

Czy wchodzenie na strony od 18 lat jest karalne?
Przeglądając internet trzeba być uważnym na linki, które otrzymujemy.

Jakie strony wymagają ukończenia 18 roku życia?

Są to przede wszystkim strony zawierające:
– pornografię,
– elementy gry losowej, hazardowe,
– strony zajmujące się inwestycjami (np. Degiro),
– treści drastyczne.

Na niektóre strony np. związane z inwestycjami możemy uzyskać dostęp za zgodą naszych opiekunów, należy jednak pamiętać, że nie każda strona oferuje takie możliwości.

Czym grozi wchodzenie na strony powyżej 18 roku życia?

Przede wszystkim istnieje ryzyko zainfekowania naszego komputera poprzez wirusy czy inne złośliwe oprogramowanie.

Strony te zazwyczaj są słabo zabezpieczone lub specjalnie stworzone w taki sposób, aby wyciągnąć dane czy nawet pieniądze od osób przeglądające tego typu strony.

Zaleca się unikania stron bez zastosowanego przedrostka https. (Potocznie zwanych też "stronami z zieloną kłódką)

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.